Home » Länkar » Internationellt

Internationellt

SIPF arbetar aktivit med att knyta internationella kontakter och bjuda in olika framstående föreläsare ifrån andra länder. Ett exempel på det kan ni se i klippet nedan där den världsledande “resilience forskaren” Dr. Mustafa Sarkar berättar om sig och sitt idrottspsykologiska arbete.

 

Internationella samarbeten:

Det finns flertal idrottspsykologiska föreningar runt om i världen och SIPF är självklart delaktig.

FEPSAC, European Federation of Sport Psychology

SIPF är gruppmedlem i FEPSAC. Detta innebär t.ex. att SIPF-medlemmar kan bli individuella medlemmar till ett reducerat pris, samt att SIPF-medlemmar får ett reducerat pris på kongresser och konferenser. Ett av FEPSAC:s huvudområden är att ordna kongresser vart fjärde år. Från och med 2017 kommer FEPSAC även att organisera en liten mindre konferens vart fjärde år, vilket betyder att det framöver kommer att äga rum ett evenemang vartannat år. Nästa kongress, som är ett samarbete mellan FEPSAC och BASES, kommer att gå av stapeln 28-29 november 2017 i Nottingham (UK). Den nästa stora FEPSAC-kongress kommer att äga rum i Muenster (Tyskland) 15-20 juli 2019.

Nyheter från FEPSAC kan hämtas på hemsidan www.fepsac.com, och så kan man följa FEPSAC på Facebook eller Twitter.

För mer information om FEPSAC i allmänhet, samt hur du som medlem i SIPF kan utnyttja gruppmedlemskapet, kontakta FEPSAC och SIPF styrelsemedlem Karin Moesch på karin.moesch@rf.se

 

 

European Network of Young Specialists in Sport Psychology

The European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) är en internationell idrottspsykologisk organisation. ENYSSP arbetar för att främja forskning, utbildning och tillämpat arbete inom idrottspsykologi och motionspsykologi. Varje år håller ENYSSP en konferens (workshop) för internationella idrotts- och motionspsykologiska rådgivare. Ett medlemskap i ENYSSP medför olika möjligheter för idrottspsykologiska rådgivare. Det innebär att du kan medverka i online möten där idrottspsykologiska rådgivare diskuterar verkliga fall. Samt att du kan förbättra dina färdigheter som föreläsare genom att delta på teasers for teachers. Dessutom får du ENYSSP nyhetsbrev och korta nyheter inom idrotts- och motionspsykologiska världen som skickas ut varje månad samt.

 

Information & kontakt

 

För länkar till ytterligare internationella föreningar, klicka här.

 

FEPSAC Tweets

ENYSSP Tweets