Home » Medlemskap » Medlemstidningen FLOW

Medlemstidningen FLOW

Ovan ser ni två mycket uppskattade upplagor av våran tidning

Flow är tidningen för våra medlemmar. Den ges ut med 3 nummer varje år och innehåller spännande artiklar om idrottspsykologi. I tidningen behandlar vi de tre olika områdena forskning, tillämpning och utbildning.

Läs medlemstidningen FLOW online här!

En nyhet i SIPF är att vi erbjuder medlemmar vår tidning online!

 

Vill du publicera i FLOW?

Annie Söderberg och Anna Laurell är redaktörer för FLOW

FLOW når ut brett till tillämpare, tränare och idrottare, med stort intresse av idrottspsykologi, i Sverige. Vill du skriva för oss så går det fint att presentera din idé för Anna Laurell Nash (anna.laurell@gmail.com) eller Annie Söderberg  (anniesoderberg@gmail.com) som är redaktörer på tidningen så återkopplar de med feedback på din idé.

Inloggningsstatus

Du är inte inloggad.

Läs din FLOW här!

Här kan du som medlem läsa spännande aktuella artiklar om idrottspsykologi!

Läs din FLOW här!