Home » Om föreningen » Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Kommunikationsgruppen
Sammankallande: Arne Edvardsson, arne.edvardsson@hh.se
Arbetsgrupp: Annie Söderberg, Anna Laurell Nash, Magnus Winter och Rasmus Wallin-Tornberg
Medhjälpare: Karin Weman Josefsson, Erica Hellberg och Karin Moesch
Arbetsuppgifter: Att förtydliga SIPF:s budskap och kommunicera ut det i följande kanaler: Hemsidan, facebook, medlemsbrev, Instagram, Youtubetwitter och LinkedIN. Samt även skapa en direkt dialog med svenska idrottsförbund.

 

Vårkonferensgruppen (17-18 mars, 2018)
Ansvarig: Louise Sonne Schjellerup, louisesonne75@hotmail.com
Arbetsgrupp: Anna Laurell Nash, Åsa Matsson, Malin Hedberger/Tillman och Göran Kenttä
Arbetsuppgifter: Planera och genomföra den kommande vårkonferensen den 17-18 mars, 2018.

 

Flowgruppen
Ansvarig: Marita Skogum, marita@skogum.se
Arbetsgrupp: Anna Laurell, Annie Söderberg och Karin Hägglund
Arbetsuppgifter: Att ge ut vår medlemstidning FLOW. Aktivt samverka med olika idrottspsykologiska skribenter för att skapa bra innehåll.

 

Studentambassadörsgruppen 
Ansvarig: Rasmus Wallin-Tornberg, rasmus@idrottspsykologi.se
Arbetsgrupp: Ulrika Billme, Emil Andersson
Arbetsuppgifter: Att med studentambassadörer arbeta för att få SIPF att närma sig svenska lärosäten som undervisar inom ämnet idrottspsykologi.
Studentambassadör vid Högskolan i Halmstad: Emil Andersson

 

SIPF-träffar
Ansvarig: Ulrika Billme, billme.ulrika@gmail.com
Arbetsgrupp: Louise Sonne Schjellerup
Arbetsuppgifter: Att utveckla konceptet SIPF-träffar och sprida det runt om i Sverige.

 

Noridc Sport Science Conferece-gruppen. (22-23 november, 2017)
Ansvarig: Rasmus Wallin-Tornberg, rasmus@idrottspsykologi.se
Arbetsgrupp: Ulrika Billme, Arne Edvardsson
Arbetsuppgifter: Vara medverkande i planeringen av vår samverkanskonferensen tillsammans med Högskolan i Halmstad, SVEBI och SNAFA.

 

Bli del av en arbetsgrupp
Genom att bli medlem i en arbetsgrupp får du möjlighet att bidra till utvecklingen av svensk idrottspsykologi. Du får även tillgång till ett starkt nätverk och ditt arbete synliggörs här på hemsidan. Vi söker hela tiden ambitiösa arbetsgruppsmedlemmar. Skriv ett mail till den ansvariga för respektive arbetsgrupp som du är intresserad av arbeta med eller skriv ett mail till  kontakt@svenskidrottspsykologi.se om du har allmänna frågor.