Home » Konferenser » Kommande konferenser » Jubileumskonferens – SIPF 20 år!

Jubileumskonferens – SIPF 20 år!


SIPFs jubileumskonferens kommer att genomföras den 21-22 November 2020!

Nu har vi tillsammans med Bosön tagit fram ett nytt datum för SIPFs Jubileumskonferens 21-22 november.

Tema:On your mark, get set, GO!”

Var: Bosön, Stockholm

När: den 21-22 November 2020

Planerade föreläsare (det kan komma att bli förändringar i föreläsarlistan):

  • Urban Johnson (Professor)
  • Carolina Lundqvist (Associate Professor)
  • Dr. Sean McCann (Senior Sport Psycholgist, PhD)
  • Åsa Nilsonne (Professor emeritus)
  • Fredrik Andersson (E-sport-profil och kommentator)
  • Håkan Carlsson (förbundskapten i orientering)
  • Susanne Johansson (PhD)

Vi fyller på med föreläsare här allt eftersom de är klara för konferensen.

Konferensavgiften faktureras efter konferensen.

Information om konferensen:

SIPF firar 20 år som förening med denna jubileumskonferens! Det har skett en stor utveckling av svensk idrottspsykologi de senaste två decennierna. Genom temat ”On your mark, get set, GO!” knyter vi samman dåtid, nutid och framtid. Konferensen kommer beskriva var svensk idrottspsykologi är idag och blicka fram mot framtida trender. Världsledande forskare och tillämpare kommer ge sina personliga reflektioner.

Våra Planerade föreläsare:

Då konferensen har flyttats på grund av Covid-19 kan det hända att det kommer att bli förändringar i föreläsningslistan nedan.

Dr. Sean McCann (Senior Sport Psycholgist, United States Olympic Committee”) har deltagit på de senaste 12 olympiska spelen. Han har även varit president för Association for Applied Sport Psychology (ASSP). Sean är expert på hur man förbereder sig inför stora tävlingar och hur man kan prestera även fast förutsättningarna inte är perfekta. Han har hjälpt några av världens bästa lag, tränare och individuella idrottare att hantera tävlingssituationen när det gäller som mest. Han har också publicera flera viktiga vetenskaplig artiklar om sin syn på idrottspsykologi som t.ex. At the Olympics, everything is a performance issue

Åsa Nilsonne (professor emeritus) är psykiatriker och storsäljande författare. Hon var en av dem som introducerade begreppet mindfulness i Sverige. En av hennes senast böcker handlar om relationen mellan våra fysiska hjärnor och det vi brukar kalla vårt ”jag”. Åsa beskriver hur känsliga våra hjärnor är för läsa av vår miljö och hur de ständigt formas av sina upplevelser. Hon beskriver hjärnan som en arbetsplats och hur modern neuropsykologi kan hjälpa oss förstå och hantera denna bättre. Se en video med Åsa här där hon blir intervjuad av Fredrik Lindström om hur vår hjärna fungerar.

Urban Johnson (Professor) är en av Sveriges ledande forskare, utbildare och tillämpare inom idrottspsykologi. Han var en av de ursprungliga grundarna för SIPF och har ett unikt perspektiv av utvecklingen av svensk idrottspsykologi. Urban är aktuell med publikationen: “On the Swedish Road to Becoming a Professional Practitioner in Sport and Exercise Psychology: Students’ Views, Hopes, Dreams, and Worries” Vilken är publicerad i den högt rankade journalen ”The sport psychologist”.

Carolina Lundqvist (Associate Professor), är legitimerad psykoterapeut och har under många år arbetet för Sveriges olympiska kommitté (SOK) med idrottspsykologisk rådgivning. Carolina forskar bland annat på elitidrottares välbefinnande, livskvalitet och prestationsutveckling utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv. Carolina är aktuell med flera publikationer inom t.ex. mindfulness och tränares upplevelse av stress (läs mer Carolinas forskning här).

Fredrik Andersson (E-sport-profil och kommentator) har som elit E-sportare bland annat varit med i svenska landslaget i Counter strike (CS). Fredrik har själv tränat på hög nivå inom fotboll och Crossfit och såg tidigt kopplingen mellan E-sport och träning. Idag arbetar han genom Areaacademy med allt från lagutveckling, ledarskap och coachning. I samarbete med skolor sätter Fredrik upp pedagogiska strukturer för E-sport. Det innefattar spel som League of Legends, Fortnite och CS där spelandet blir ett viktigt verktyg för lärande. Det gäller områden som självutveckling, kommunikation, ledarskap, beslutsfattning, datorkunskap och språk. Fredrik leder även lägerverksamhet, föreningsverksamhet, ungdomsläger och spelträning. Han jobbar med att utbilda lärare i hur man kan jobba med elever på plats. Etik, moral och jämställdhet är viktiga utgångspunkter i hans arbete.


Håkan Carlsson (förbundskapten i orientering) är återigen nominerad till idrottsgalans pris ”Årets ledare”, nu för fjärde gången!!! ????Orienteringen skördar stora framgångar och är i år representerade i inte mindre än fyra nomineringskategorier på idrottsgalan. Orienteringen är med och syns och hörs i de stora sammanhangen. Håkan själv lyfter fram att det är många olika personer som är med och ligger bakom de stora framgångarna. Håkan har en idrottslig bakgrund som orienterare och utbildad idrottslärare. Han har gått Riksidrottsförbundets steg 1 KBT-utbildning för idrottspsykologiska rådgivare. Därutöver har även varit med som ledamot i styrelsen för Svensk Idrottspsykologisk förening (SIPF).

Susanne Johansson (PhD) disputerade 2017 med avhandlingen ”Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse”. Hon har undersökt sexuella övergrepp, sexuella relationer mellan aktiva och tränare samt gränser och gråzoner däremellan. Sussane arbetar för att undersöka vilka åtgärder som det går att vidta för att förebygga sexuella övergrepp inom idrotten på förbunds- och föreningsnivå. Hon vill bryta en utpräglad tystnadskultur som möjliggör missförhållanden, och i sin tur bidrar till en underrapportering, inom idrotten liksom samhället i stort. Genom att utveckla teorier runt samtycke, makt och aktörskap, kärlek, genus och sexualitet samt offer- och förövarstereotyper vill hon bidra till att skapa en mer trygg idrottskultur. Läs hennes artikel om ”Sju vikta steg för att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrott”.

Konferensavgifter:

Early birdOrdinarie priser
Medlem975kr1220kr
Ej medlem1250kr1620kr
Student medlem645kr770kr
Student ej medlem825kr995kr

Om Bosön:

Bosön är beläget i en naturskön omgivning på Lidingö i Stockholm. Det är lätt att ta sig hit både med bil och kollektiv trafik.

Hitta till Bosön:

Det tar cirka 30 minuter att åka med kollektivtrafik från centralstationen till Bosön. För mer information om denna resrutten i Stockholms kollektivtrafik besök SL hemsidan här.

Följ Facebook-eventet för att få de senaste uppdateringarna:

Anmälan

I år samarbetar vi med riksidrottsförbundet för att göra anmälan ännu mer smidigare. Följ länken här för att komma direkt till anmälningssidan.

Konferensavgiften faktureras efter konferensen.

Information gällande avbokning

Avanmälan till konferensen ska ske skriftligen till kontakt@svenskidrottspsykologi.se senast XXX. Vid avanmälan senare än xxx faktureras hela konferenskostnaden.V