Vårkonferens 2023

  • Tema: Psykologisk trygghet
  • Var: Bosön i Stockholm
  • När: den 25:e mars – 26:e mars, 2023

Information om konferensen:

Föreläsare:

Vi fyller på med föreläsare allt eftersom.
 

Anmälan: 

Vi arbetar med att sätta upp ett bra anmälsningssystem.

 

Konferensavgifter:

  Early bird (före 15:e mars) Ordinarie priser
Medlem 975kr 1220kr
Ej medlem 1250kr 1620kr
Student medlem 645kr 770kr
Student ej medlem 825kr 950kr

Sista Anmälningsdag

Sista anmälningsdag för deltagande

 

Vid eventuell avanmälan

Avanmälan till konferensen ska ske skriftligen till kontakt@svenskidrottspsykologi.se
senast 21 oktober. Vid avanmälan senare än 21 oktober faktureras hela konferenskostnaden. Vid uppvisande av sjukintyg faktureras en administrativ kostnad på 500 kr. 
Deltagare som inte kan nyttja sin konferensplats kan efter överenskommelse med SIPF överlåta platsen till en annan person. 

 
Samverkan och medfinansiär
Detta event stöds ekonomiskt av Centrum för idrottsforskning (CIF) 

Eventet genomförs i samverkan med RFs Elitidrott och GIH.

Detta event sponsras också av TORTALK