Användarvillkor

Köpvillkor

SIPF konferens

Avanmälan till konferensen ska ske skriftligen till kontakt@svenskidrottspsykologi.se senast 1 mars. Vid avanmälan senare än 1 mars faktureras hela konferenskostnaden. Vid uppvisande av sjukintyg faktureras en administrativ kostnad på 500 kr. Deltagare som inte kan nyttja sin konferensplats kan efter överenskommelse med SIPF överlåta platsen till en annan person.

Köp

En orderbekräftelse skickas omgående via e-post.

Priser

SIPF är en ideell organisation som inte är momsregistrerad. Därmed är alla priser exklusive moms.

Betalning

Kortbetalningar görs via antingen via Stripe, Paypal eller faktura beroende på tjänst det gäller.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte att fullfölja och tillhandahålla den tjänst som du förväntar dig av oss. Informationen kan komma att användas av SIPF i marknadsföringssyfte, men lämnas aldrig ut till tredje part. Enligt PUL (Personuppgiftslagen) har du rätt att få de uppgifter vi har registrerat om dig och om du anser att den är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt register.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanjen via Facebook lagras hos SIPF, i enlighet med ditt samtycke. SIPF är personuppgiftsansvarig enligt PUL för behandlingen av dessa uppgifter. SIPF kan komma att använda informationen för att marknadsföra sina egna produkter och för att bjuda in till föreläsningar. Jag ger SIPF tillåtelse att använda bilder och video som tas i samband med SIPF-evenemang där jag avbildas i deras produkter och marknadsföring. Vi förlitar oss på att balansera intressen när vi dokumenterar händelser.

I enlighet med PUL har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter SIPF har om dig, och hur dessa används. För önskemål om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc. är du välkommen att kontakta SIPF, kontakt@svenskidrottspsykologi.se.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrof, pandemier, stridsåtgärder, regeringsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll som inte rimligen kunde förutses, samt påverkar ingångna avtal och åtaganden från vår sida, vilket gör att vi inte kan hålla nämnda avtal / åtagande, ska utgöra anledningen till att vi är befriade från våra skyldigheter att fullgöra nämnda avtal. Vid återbetalning görs alltid avdrag för de utgifter vi haft i samband med evenemang som marknadsföring, hantering och lokalkostnader.