Konferenser

Varje år genomför föreningen 1-2 konferenser.

  PhD Göran Kenttä som är hedersmedlem i SIPF brukar ha en väldigt aktiv roll i skapandet av konferensprogrammen. Ovan kan ni höra honom reflektera innehållet i 2017 års vårkonferens som fick mycket beröm av från en mängd olika deltagare.