Home » Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. De väljs in på årsmötet för 1 års mandatperiod varje år.

Vald valberedningen 2020

  • Hansi Hinic- Sammankallande, hansi.hinic@mail.com
  • Catarina Bergström
  • Kristina Landgren Carestam

Har du intresse av att vara med i valberedningen? Skickas ett mail till ordförande i SIPF kontakt@svenskidrottspsykologi.se