Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande. De väljs in på årsmötet för 1 års mandatperiod.

Vald valberedning 2021

  • Hansi Hinic- Sammankallande, hansi.hinic@mail.com
  • Catarina Bergström
  • Kristina Landgren Carestam

Har du tips av någon individ med stort kontaktnät som skulle vara intresserad av att vara med i valberedningen? Skicka i så fall ett mail till ordförande i SIPF kontakt@svenskidrottspsykologi.se