Om föreningen

Svensk Idrottspsykologisk Förening, SIPF, bildades i november 2000 och är en intresseförening för Svensk Idrottspsykologi .
 

SIPF:s främsta uppgifter är:

  • Att som ideell förening utan vinstintresse fungera som en nätverksskapande kraft.
  • Att förbättra möjligheterna att bedriva idrottspsykologisk forskning.
  • Att verka för en förbättrad idrottspsykologisk utbildning.
  • Att tillvarata och förmedla tillämpad idrottspsykologisk kunskap.
  • Att skapa möjligheter för ett förbättrat kunskapsutbyte mellan de som forskar respektive arbetar tillämpat.
  • Att uppmuntra och verka för ett ökat samarbete över ämnes- och områdesgränserna.
  • Att sträva efter att kontakterna mellan individer verksamma inom det idrottspsykologiska området förbättras, såväl nationellt som internationellt.
  • Att fungera som samtalspartner till de organisationer som har intresse av att det idrottspsykologiska området stärks i Sverige.
  • Att utgöra en resurs för media, specialförbund och andra i behov av idrottspsykologisk information och kunskap.