Home » Om föreningen » Styrelse

Styrelse

Ordförande: Ulrika Billme

Ulrika BillmeEmail: billme.ulrika@gmail.com
Telefon: 070-272 95 85
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare

Jag har utbildat mig i idrottspsykologi vid University of Tennessee och vid Högskolan i Halmstad och innehar en European Master i psykologi inriktning idrott och motion. Jag tycker mycket om utvecklingsarbete och är framförallt intresserad av tillämpningen av idrottspsykologi, vilken är rik på möjligheter för kontinuerligt lärande och utveckling. Extra intressant för mig är relationer mellan idrottare, idrottare och coacher, samt den professionella relationen mellan rådgivare och klient. Jag brinner också lite extra för genusfrågor inom det idrottspsykologiska området, samt i idrotten överlag.

Vice ordförande: Magnus Winter

Email: magnus@winterconsulting.se
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, managementkonsult och pedagog

Att gå från strategi och värdegrund till effektuerad praktisk handling. Jag är idrottspsykologisk rådgivare och arbetar med att stötta idrottare, tränare, idrottsföräldrar, klubbar och föreningar att förändra beteenden, lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart idrottande och utveckla sunda idrottsmiljöer oavsett om målet för de aktiva är att bli elitidrottare eller inte. Jag anlitas som föreläsare och utbildare inom idrottspsykologi, prestationspsykologi, ledarskap och förändringsprocesser med målet att skapa sunda och utvecklande motivations- och förväntanskulturer i såväl idrottsföreningar som företag. Vägen till att idag arbeta som idrottspsykologisk rådgivare har gått från musiker till pedagog till change managementkonsult inom näringslivet. En kompetenshybrid jag har stor nytta av i mina uppdrag inom idrotten. Min idrottsliga bakgrund är en kort och abrupt avslutat hockeykarriär som junior i Björklöven.

Jag är utbildad inom humaniora (psykologi, beteendevetenskap och pedagogik) på Uppsala Universitet och Idrottspsykologi samt How to work in Applied Sport Psychology (HWASP) på Högskolan i Halmstad. Som idrottspsykologisk rådgivare har jag ett särskilt intresse för utmaningen att som idrottsförening gå från strategi och värdegrund till effektuerad praktisk handling. Den goda och utvecklande idrottsmiljön ska synas på såväl 9-åringens träningspass en kall februari-kväll, föräldramötet som på stödet till elitidrottaren som upplever motgångar, oavsett om föreningens eldsjäl slutat. Lägger i mitt arbete mycket fokus på att stärka och utveckla den så kallade ”idrottstriangeln”, det vill säga relationen mellan idrottare-förälder-tränare och att skapa ett starkt team runt den aktiva där alla talar samma språk.

Sekreterare: Louise Sonne Schjellerup

Email: sonne.mindpowers@gmail.com
Yrke: Sportpsykologisk rådgivare

Min egen sportskarriär som konståkare blev startskottet för min passion och mitt intresse för sportspsykologin och sportspsykologins möjligheter i prestationsoptimering. Jag valde en dansk universitetsutbildning i Idrott och med den i bagaget kan jag rikta fokus på psykologin. Halmstad Högskola satte perfekta ramar och efter tre år lämnade jag Sverige som idrottspsykologisk rådgivare med en European Master degree in Sport and Exercise Psychology.

Mitt arbete som fristående sportspsykologisk rådgivare inkluderade ytterligare 2 år som heltidsanställd projektledare, 6 år som heltidsanställt sportspsykologisk konsulent i Team Danmark samt tränare för konståkare i Danmark och nu också Sverige. Mitt driv ligger främst i den tillämpade sportspsykologin – hur hjälper vi sportens aktörer till att prestera och må bra i deras sport och i deras liv?

Ledamot: Annie Söderberg   – Redaktör för FLOW

Email: anniesoderberg@gmail.com
Yrke: Förbundskapten och Idrottspsykologisk rådgivare

Jag heter Annie Söderberg och jobbar som förbundskapten för mountainbike. Vid sidan av det är jag idrottspsykologisk rådgivare för ett antal olika idrottsutövare. Jag studerade först Tränarprogrammet vid Örebro Universitet, den stad jag också är uppvuxen i. I samband med det kom jag i kontakt med kurser i idrottspsykologi och valde sedan att skriva mitt examensarbete med inriktning mot motivationsklimat på idrottsgymnasium. Efter universitetet började jag jobba som tränare och som ledare på landslagsuppdrag med mountainbike-cyklisterna. Parallellt med det läste jag KBT elitidrott och nu har jag fått chansen att vara med i den styrelse jag är mest intresserad av i hela Sverige. Jag har inte släppt mitt eget idrottande, utan tävlar fortfarande på elitnivå i downhill och enduro.

Ledamot: Arne Edvardsson – Social media och webansvarig

Email: arne.edvardsson@hh.se
Yrke: idrottspsykologisk rådgivare,  Neurofeedbacktränare, digital administratör vid Högskolan i Halmstad (SNAFA).

Jag heter Arne Edvardsson och bor i Göteborg. Min psykologiska utbildningsbakgrund har jag från både Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad. I Halmstad har jag tagit en magisterexamen och läst flera tillämpade kurser inom idrottspsykologi på avancerad nivå. Dessutom har jag arbetat som undervisande lärare i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vid Göteborgs Universitet har bland läst kurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och det är här jag vidareutbildar mig just nu för att bli legitimerad psykolog.

Fotboll var min stora passion som aktiv men jag avslutade idrottssatsningen mycket på grund att jag hade svårt att rehabilitera de idrottsskador som jag drog på mig. Mina akademiska studier fokuserades mycket på att försöka förstå hur stress kan ha en inverkan både på rehabiliteringsprocessen och på risken av att dra på sig nya idrottsskador. Senare har jag även blivit allt mer intresserad av mindfulness- och neurofeedbackträning.

Det jag vill bidra med i SIPF är att sprida mycket av den kunskap och de spännande berättelser som finns nationellt och internationellt om idrottspsykologi. Följ oss gärna på Instagram  eller på Youtube där vi presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt.

Ledamot: Cecilia Åkesdotter – Vetenskapligt ansvarig

Email: cecilia.akesdotter@gih.se
Yrke: Doktorand på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) och idrottspsykologisk rådgivare

Jag arbetar som doktorand på GIH i Stockholm. Syftet med mitt doktorandprojekt är att öka kunskapen om psykisk ohälsa inom elitidrotten. Jag är delvis tjänstledig från mitt jobb som doktorand och jobbar som idrottspsykologisk rådgivare ut mot idrottsrörelsen med frågor som rör både prestation och psykisk hälsa. Ett av mina uppdrag är att vara idrottspsykologisktansvarig för landslaget i Orientering. Innan jag började arbeta mer aktivt med idrottspsykologi var jag lärare i idrott och hälsa på grundskolan och gymnasiet i 8 år.

Tidigare har jag regelbundet undervisat på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH), Dans och Cirkushögskolan (DOCH) och Karolinska Institutet (KI). Fokus har legat på områden som rör idrottspsykologi och ledarskap men även stresshantering, beteendeförändring och motiverande samtal (MI). På DOCH och KI har min undervisning mest berört teman kopplat till stress, överträning och återhämtning. Jag tycker fortfarande om att föreläsa och sprida kunskap kopplat till psykologi, hälsa och idrott.

Jag har ett speciellt intresse för frågor som rör spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa inom elitidrotten. Ett annat område som intresserar mig mycket är samspelet mellan fysiologisk belastning – psykisk hälsa – prestation och att bygga broar mellan forskning och tillämpning. Jag har även en egen bakgrund som tränare och elitidrottare inom stående kampsport; främst Taekwondo med individuella EM- och VM-guld som främsta meriter.

Ledamot: Karin Hägglund – Redaktör för FLOW

Email: karin@karinhagglund.com
Yrke: Forskningsassistent på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH) och föreläsare

Min idrottsbakgrund är inom karate, både som landslagsaktiv i många och sedan som ass. förbundskapten för karatelandslaget. Jag har, precis som många elitidrottare, aldrig levt på min idrott och har haft dubbla karriärer. Jag har en magisterexamen i hälsofrämjande arbete och har tidigare arbetat som projekt- och processledare inom det området i över tio år.

Nu integreras mina intressen, elitidrott, ledarskap och hälsa, då jag jobbar arbetar i ett forskningsprojekt om Hållbart ledarskap för välbefinnande och prestation. Vi tittar närmare på värdet av självreflektion, mindfulness och self-compassion bland ledare och tränare inom elitidrotten. Min passion är utveckla hur vi ska kunna prestera på hög nivå med bibehållen hälsa över tid.

Jag föreläser även inom såväl idrotten som näringslivet på temat: Konsten att vara hållbar i en föränderlig värld. Föreläsningar som baseras på självreflektion, mindfulness och self-compassion där jag också delar med mig av egna erfarenheter och utmaningar. Jag är även utbildad gruppledare för ACT (Acceptance Commitment Therapy).

Passionen för att skriva har jag haft i hela mitt liv och mitt engagemang i SIPF startade genom att jag började skriva för FLOW. Det är spännande att nu både själv skriva texter, arbeta med andras texter och vara med att utveckla helheten av tidningen.

Suppleant:  Emil Andersson – Studentgruppskoordinator

Email: emiand14@student.hh.se
Yrke:  idrottspsykologisk rådgivare, föreläsare, mindfulnessinstruktör samt student på Högskolan i Halmstad

Jag heter Emil Andersson, kommer från Mariestad men direkt efter gymnasiet flyttade jag ner till Halmstad för att plugga på högskolan. Jag studerade idrottspsykologi-programmet (IVP) och ett par månader efteråt fortsatte jag studera magisterkursen HWASP – “How to Work as an Applied Sport Psychologist” på Högskolan i Halmstad.

I höstas blev jag studentambassadör för SIPF (HT17-HT18), en roll som jag tycker är väldigt rolig. Jag, tillsammans med studentgruppen engagerar oss själva och andra studenter i SIPF och inom idrottspsykologi.

Jag uppskattar alla sorters idrotter, speciellt fotboll som jag spelat nu i 17 år och gör fortfarande. Generella intresseområden är psykologi, idrott och personlig utveckling – gärna kombinerat. Mer specifika intresseområden är bland annat; prestationspsykologi, acceptans-baserade förhållningssätt, stresshantering, gruppdynamik, beteendeförändringar.

Jag vill hjälpa till att sprida vikten av psykologi inom främst idrott men också inom arbetet och privatlivet. Ambitionen är också att bidra till att göra det mer accepterat att prata om mental ohälsa inom idrott.

Jag driver samtidigt eget företag som inriktar sig mot både idrottspsykologi samt stresshantering (i form av mindfulness) till företag.

Suppleant: Åsa Mattson Kassör och medlemsansvarig

Email: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet