Styrelse

Joakim Karlsson

Ordförande

E-post: joakimz@mac.com
Yrke: Affärsutvecklare inom bank och finans

Jag har arbetat med analys och verksamhetsutveckling inom bank & finans nationellt och internationellt sedan 1988. Jag har även undervisat inom högskolan i över 30 år inom de områden jag själv studerade då jag gick på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Att lösa uppgifter under stress trots att jag är kall, trött och hungrig lärde jag mig under min värnplikt på Kustjägarskolan varefter jag fick tillfälle att utbilda mig till reservofficer.

Jag har alltid haft ett stort idrottsintresse och förde bland annat egna matchprotokoll under OS 1976 då Sverige spelade sina ishockeymatcher. Jag har även lokalt arbetat med ungdomsidrott som ledare, tränare och styrelsemedlem. Mitt eget idrottsutövande har gått från att i huvudsak fokusera på lagidrotter (fotboll, hockey, basket) och utförsåkning i yngre år till att idag omfatta golf i huvudsak kryddat med hockey och hockeybockey under vinterhalvåret.

Jag är nyfiken på övergången från hypotes till vetenskap med fokus på prestationspsykologi. Konferenserna SIPF genomfört har för mig i detta avseende varit mycket givande och har tillsammans med tidningen FLOW varit anledningen till att jag varit med i SIPF allt sedan jag själv verkade några år som idrottspsykologisk rådgivare för ca 10 år sedan. Jag har alltid haft ett stort utbyte av att samtala med SIPFs medlemmar i samband med konferenserna och uppskattar den generositet och nyfikenhet som alla visar.

Arne Edvardsson

Vice ordförande

E-post: arne.edvardsson@hh.se
Yrke: idrottspsykologisk rådgivare,  Neurofeedbacktränare, digital administratör vid Högskolan i Halmstad (SNAFA).

Jag bor och verkar i Göteborg. Min idrottspsykologiutbildning har jag erhållit både vid Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad. I Halmstad har jag tagit en magisterexamen och läst flera tillämpade kurser inom idrottspsykologi på avancerad nivå. Dessutom har jag arbetat som undervisande lärare i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vid Göteborgs Universitet har bland läst kurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och det är här jag vidareutbildar mig just nu för att bli legitimerad psykolog.

Fotboll var min stora passion som aktiv men jag avslutade idrottssatsningen mycket på grund att jag hade svårt att rehabilitera de idrottsskador. Mina akademiska studier fokuserades mycket på att försöka förstå hur stress kan ha en inverkan både på rehabiliteringsprocessen och på risken av att dra på sig nya idrottsskador. Jag har på senare år intresserat mig allt mer för och vidareutbildat mig inom mindfulness- och neurofeedbackträning.

Det jag vill bidra med i SIPF är att utveckla organisationen i grunden så att föreningen kan sprida mycket av den kunskap och de spännande berättelser som finns nationellt och internationellt om idrottspsykologi. Följ oss gärna på Instagram  eller på Youtube där vi presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt.

Susie Moonan

Sekreterare

E-post: susie@pushoncoaching.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare och Sportchef

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har under en längre tid intresserat mig av SIPFs verksamhet och velat arbeta närmare verksamheten efter att ha varit medlem under flera år.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag är socionom och idrottspsykologisk rådgivare och har bakgrund som elitsimmare. Min bakgrund av elitidrott tillsammans med mina akademiska kunskaper ger en bred kunskap kring ämnet idrottspsykologi. Mitt dagliga arbete som sportchef bidrar till ett brett kontaktnät jag hoppas ska vara till hjälp i arbetet med SIPF

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Hungrig på mer kunskap och aktuell forskning kring idrottspsykologi både hos elitidrottare och i det dagliga livet. Varje dag utmanas vi då vi ska prestera på olika sätt samt hantera motgångar. Jag vill fortsätta utvecklas inom det området i arbetet med idrottare.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag arbetar både som idrottspsykologisk rådgivare till enskilda idrottare, ledare och föreningar. Vidare arbetar jag som sportchef inom en simförening

Raheb Muftee

Ledamot

E-post: Raheb.m@gmail.com
Yrke: Universitetsadjunkt inom idrottsvetenskap på Linköpings universitet och gymnasielärare i Psykologi samt idrott & hälsa.

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har följt SIPFs arbete under ett par år och tycker att det är en plattform för viktiga idrotts och samhällsfrågor. Jag har genom olika uppdrag jobbat inom idrottspsykologin och vill fortsatta vara med och påverka. SIPF är enligt mig en viktig förening för att sprida kunskap och ämnen inom idrott, men också humanistiska värderingar. För mig var det självklart att tacka ja! =)

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag kommer att bidra med ett engagemang och en vilja att driva idrottspsykologiska frågor. Jag brinner starkt för ledarskap och inkludering och hoppas att min erfarenhet samt akademiska bakgrund ska kunna bidra med fler perspektiv kring dessa ämnen. Jag hoppas även att kunna bidra med att göra vetenskap mer lättillgänglig och på så sätt även nå ut till fler idrottsledare och utövare i landet.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Framtiden känns spännande för mig. Jag upplever att idrottspsykologin i Sverige växer, vi pratar mer och mer om ledarskap och även inkludering, de ämnen jag brinner lite extra för. Jag hoppas att tillsammans med er kunna jobba vidare med bland annat dessa frågor.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är i grunden utbildad lärare i psykologi och idrott, vilket jag delvis jobbar som idag. Jag är anställd på Fryshuset där jag undervisar på vår specialpedagogiska verksamhet (NPF-ungdomar), samt med våra NIU-basket elever.

Jag är även anställd på Linköpings universitet där jag arbetar som universitetsadjunkt inom idrottsvetenskap. Även där är det undervisning samt kursansvar. Tillsammans med min kollega på LIU driver jag företaget Hälsostil. Vi är ett kunskapsföretag som är ute och föreläser och håller workshops för idrottsföreningar. Vi har även skrivit ca 50 artiklar där målet är att göra forskning mer lättillgänglig. 

Sofie Andersson

Ledamot

E-post: Sofie.andersson@innebandy.se 
Yrke: Legitimerad psykolog och elit & landslagschef på Svenska Innebandyförbundet

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag vill vara en del av och bidra till utvecklingen av idrottspsykologin, då det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och som jag vet kan bidra till både ökade prestationer och ökat välmående inom idrottens värld. Jag vill att fler ska få kunskap om idrottspsykologi, att det ska bli en självklar del inom idrottsvärlden och att det ska vara självklart att få hjälp vid behov. Jag vill bidra till att vi når ut med vår kunskap, att vi utvecklar våra metoder och säkerställer att vi arbetar evidensbaserat samt att vi blir fler som kan möta det växande behovet av vår kompetens inom idrottsvärlden. Jag tackade också ja till nomineringen då jag uppskattar arbetet som föreningen gör och jag vill vara en del av gemenskapen, nätverkandet och fortsätta bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling bland alla oss som är verksamma och intresserade av idrottspsykologi.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Min egen erfarenhet av många års idrottande på elit- och landslagsnivå i kombination med min utbildning som psykolog där jag delvis har jobbat inom idrottens värld med både individer och grupper. I och med min nuvarande roll på Svenska Innebandyförbundet kan jag bidra med perspektivet från en idrottsorganisation och specifikt en elit- och landslagsverksamhet och det behovet vi ser av idrottspsykologi.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Jag ser en växande nyfikenhet och ökad förståelse för psykologins roll inom idrotten, både på bredd- och elitnivå. Som ett resultat av det ökar också behovet av idrottspsykologisk kompetens. Fler är beredda att prioritera och jobba aktivt med det psykologiska perspektivet och ser betydelsen av inte bara åtgärdande och behandlande insatser utan framför allt förebyggande och hälsofrämjande. Vi går mot att ha en permanent och viktig roll inom idrotten. Därför ser jag med optimism på framtiden! Efterfrågan av vår kompetens kommer bara att öka och det kommer ge oss bättre möjligheter att ta plats och utveckla vårt arbete.
Jag tror att vi kommer se fler renodlade idrottpsykologiska roller inom idrottsorganisationer och föreningar med fokus på helhetsgrepp och långsiktigt, förebyggande arbete, snarare än kortsiktiga stötinsatser med främst åtgärdande fokus.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är Elit- och landslagschef på Svenska Innebandyförbundet. Det innebär att jag ansvarar för utvecklingsarbetet med inriktning på elit från 16 år och uppåt inom Svensk Innebandy, bland annat gymnasieverksamheten RIG och NIU, karriärövergångar som Guldsteget och Talang 17 samt vår landslagsverksamhet som i dagsläget består av fyra landslag.

Emil Andersson

Ledamot

E-post: Emil@peakofmind.se
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, workshopledare och idrottslärare på gymnasiet

Med en passion för idrottspsykologi har jag studerat vid Högskolan i Halmstad. Detta resulterade i en kandidatexamen inom idrott- och motionspsykologi, två tillämpade kurser ”How to work as a sport psychology consultant” (en mot grupp och en mot individer) och en magisterexamen inom tillämpad idrottspsykologi.

Nu jobbar jag som idrottspsykologisk rådgivare och workshopledare via eget företag. Jag brinner för att ge individer och grupper bättre förutsättningar för att utvecklas, må bra och prestera. Jag är bland annat intresserad av mindfulness, acceptans, motivation och gruppdynamik inom idrottspsykologin.

Jag gillar alla sporter och all form av rörelse, men min egen idrottserfarenhet kommer främst från fotbollen som jag spelat länge. De senaste åren har det gått över till mer beachvolleyboll och löpning. Andra intressen är yoga, (kall)bad och musik.

Jag är glad över att få vara med i styrelsen i SIPF, där jag främst just nu jobbar med FLOW och studentengagemanget. Tidigare var jag även studentambassadör för SIPF vid Högskolan i Halmstad.

Axel Bergström

Suppleant

E-post: axel.re.bergstrom@gmail.com
Yrke: Digital marknadsförare och Masterstudent inom psykologi vid Göteborgs universtet

Jag heter Axel och jobbar idag med digital marknadsföring i Göteborg. Är fostrad inom det fantastiska svenska föreningslivet och hållit på med en rad olika idrotter och aktiviteter genom åren som såväl aktiv idrottare som ledare.

Flest timmar har jag lagt på fotbollsplan där jag coachat allt från de minsta barnen till seniorspelare. Nu senast har jag tagit mig an den okända världen inom gymnastik där jag leder min äldsta dotter och hennes vänner.

Har alltid haft ett extra intresse för beteenden och det är det som dragit mig till såväl idrottspsykologin som marknadsföringen. Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Tog min första examen ner i Halmstad, då inom marknadsföring och har efter det jobbat med alla möjliga delar av marknadsföringen. Allt från events och reklam till digital marknadsföring.

Efter några år i arbetslivet påbörjade jag min nästa examen på Göteborgs Universitet, då inom psykologi. Där fokuserade jag i mitt kandidatarbete på de psykologiska faktorerna bakom framgångsrika målskyttar i fotboll, och har idag ett år kvar på min master på Göteborgs Universitet.

Nu hoppas jag kunna vara med och bidra till att idrottspsykologin får ett större uppmärksammande i Sverige och kunskapen sprids till fler barn och vuxna i landet.

Åsa Mattsson – Kassör och medlemsansvarig

Suppleant

E-post: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke:
Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet

Styrelse


Joakim Karlsson

Ordförande

E-post: joakimz@mac.com
Yrke: Affärsutvecklare inom bank och finans

Jag har arbetat med analys och verksamhetsutveckling inom bank & finans nationellt och internationellt sedan 1988. Jag har även undervisat inom högskolan i över 30 år inom de områden jag själv studerade då jag gick på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Att lösa uppgifter under stress trots att jag är kall, trött och hungrig lärde jag mig under min värnplikt på Kustjägarskolan varefter jag fick tillfälle att utbilda mig till reservofficer.

Jag har alltid haft ett stort idrottsintresse och förde bland annat egna matchprotokoll under OS 1976 då Sverige spelade sina ishockeymatcher. Jag har även lokalt arbetat med ungdomsidrott som ledare, tränare och styrelsemedlem. Mitt eget idrottsutövande har gått från att i huvudsak fokusera på lagidrotter (fotboll, hockey, basket) och utförsåkning i yngre år till att idag omfatta golf i huvudsak kryddat med hockey och hockeybockey under vinterhalvåret.

Jag är nyfiken på övergången från hypotes till vetenskap med fokus på prestationspsykologi. Konferenserna SIPF genomfört har för mig i detta avseende varit mycket givande och har tillsammans med tidningen FLOW varit anledningen till att jag varit med i SIPF allt sedan jag själv verkade några år som idrottspsykologisk rådgivare för ca 10 år sedan. Jag har alltid haft ett stort utbyte av att samtala med SIPFs medlemmar i samband med konferenserna och uppskattar den generositet och nyfikenhet som alla visar.


Arne Edvardsson

Vice ordförande

E-post: arne.edvardsson@hh.se
Yrke: idrottspsykologisk rådgivare,  Neurofeedbacktränare, digital administratör vid Högskolan i Halmstad (SNAFA).

Jag heter Arne Edvardsson och bor i Göteborg. Min psykologiska utbildningsbakgrund har jag från både Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad. I Halmstad har jag tagit en magisterexamen och läst flera tillämpade kurser inom idrottspsykologi på avancerad nivå. Dessutom har jag arbetat som undervisande lärare i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vid Göteborgs Universitet har bland läst kurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och det är här jag vidareutbildar mig just nu för att bli legitimerad psykolog.

Fotboll var min stora passion som aktiv men jag avslutade idrottssatsningen mycket på grund att jag hade svårt att rehabilitera de idrottsskador som jag drog på mig. Mina akademiska studier fokuserades mycket på att försöka förstå hur stress kan ha en inverkan både på rehabiliteringsprocessen och på risken av att dra på sig nya idrottsskador. Senare har jag även blivit allt mer intresserad av mindfulness- och neurofeedbackträning.

Det jag vill bidra med i SIPF är att sprida mycket av den kunskap och de spännande berättelser som finns nationellt och internationellt om idrottspsykologi. Följ oss gärna på Instagram  eller på Youtube där vi presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt.

Susie Moonan

Ledamot

E-post: susie@pushoncoaching.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare och Sportchef

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har under en längre tid intresserat mig av SIPFs verksamhet och velat arbeta närmare verksamheten efter att ha varit medlem under flera år.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag är socionom och idrottspsykologisk rådgivare och har bakgrund som elitsimmare. Min bakgrund av elitidrott tillsammans med mina akademiska kunskaper ger en bred kunskap kring ämnet idrottspsykologi. Mitt dagliga arbete som sportchef bidrar till ett brett kontaktnät jag hoppas ska vara till hjälp i arbetet med SIPF

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Hungrig på mer kunskap och aktuell forskning kring idrottspsykologi både hos elitidrottare och i det dagliga livet. Varje dag utmanas vi då vi ska prestera på olika sätt samt hantera motgångar. Jag vill fortsätta utvecklas inom det området i arbetet med idrottare.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag arbetar både som idrottspsykologisk rådgivare till enskilda idrottare, ledare och föreningar. Vidare arbetar jag som sportchef inom en simförening

 

 

Raheb Muftee

Ledamot

E-post: Raheb.m@gmail.com
Yrke: Universitetsadjunkt inom idrottsvetenskap på Linköpings universitet och gymnasielärare i Psykologi samt idrott & hälsa.

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har följt SIPFs arbete under ett par år och tycker att det är en plattform för viktiga idrotts och samhällsfrågor. Jag har genom olika uppdrag jobbat inom idrottspsykologin och vill fortsatta vara med och påverka. SIPF är enligt mig en viktig förening för att sprida kunskap och ämnen inom idrott, men också humanistiska värderingar. För mig var det självklart att tacka ja! =)

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag kommer att bidra med ett engagemang och en vilja att driva idrottspsykologiska frågor. Jag brinner starkt för ledarskap och inkludering och hoppas att min erfarenhet samt akademiska bakgrund ska kunna bidra med fler perspektiv kring dessa ämnen. Jag hoppas även att kunna bidra med att göra vetenskap mer lättillgänglig och på så sätt även nå ut till fler idrottsledare och utövare i landet.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Framtiden känns spännande för mig. Jag upplever att idrottspsykologin i Sverige växer, vi pratar mer och mer om ledarskap och även inkludering, de ämnen jag brinner lite extra för. Jag hoppas att tillsammans med er kunna jobba vidare med bland annat dessa frågor.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är i grunden utbildad lärare i psykologi och idrott, vilket jag delvis jobbar som idag. Jag är anställd på Fryshuset där jag undervisar på vår specialpedagogiska verksamhet (NPF-ungdomar), samt med våra NIU-basket elever.

Jag är även anställd på Linköpings universitet där jag arbetar som universitetsadjunkt inom idrottsvetenskap. Även där är det undervisning samt kursansvar. Tillsammans med min kollega på LIU driver jag företaget Hälsostil. Vi är ett kunskapsföretag som är ute och föreläser och håller workshops för idrottsföreningar. Vi har även skrivit ca 50 artiklar där målet är att göra forskning mer lättillgänglig.

Sofie Andersson

Ledamot

E-post: Sofie.andersson@innebandy.se 
Yrke: Legitimerad psykolog och elit & landslagschef på Svenska Innebandyförbundet

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag vill vara en del av och bidra till utvecklingen av idrottspsykologin, då det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och som jag vet kan bidra till både ökade prestationer och ökat välmående inom idrottens värld. Jag vill att fler ska få kunskap om idrottspsykologi, att det ska bli en självklar del inom idrottsvärlden och att det ska vara självklart att få hjälp vid behov. Jag vill bidra till att vi når ut med vår kunskap, att vi utvecklar våra metoder och säkerställer att vi arbetar evidensbaserat samt att vi blir fler som kan möta det växande behovet av vår kompetens inom idrottsvärlden. Jag tackade också ja till nomineringen då jag uppskattar arbetet som föreningen gör och jag vill vara en del av gemenskapen, nätverkandet och fortsätta bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling bland alla oss som är verksamma och intresserade av idrottspsykologi.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Min egen erfarenhet av många års idrottande på elit- och landslagsnivå i kombination med min utbildning som psykolog där jag delvis har jobbat inom idrottens värld med både individer och grupper. I och med min nuvarande roll på Svenska Innebandyförbundet kan jag bidra med perspektivet från en idrottsorganisation och specifikt en elit- och landslagsverksamhet och det behovet vi ser av idrottspsykologi.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Jag ser en växande nyfikenhet och ökad förståelse för psykologins roll inom idrotten, både på bredd- och elitnivå. Som ett resultat av det ökar också behovet av idrottspsykologisk kompetens. Fler är beredda att prioritera och jobba aktivt med det psykologiska perspektivet och ser betydelsen av inte bara åtgärdande och behandlande insatser utan framför allt förebyggande och hälsofrämjande. Vi går mot att ha en permanent och viktig roll inom idrotten. Därför ser jag med optimism på framtiden! Efterfrågan av vår kompetens kommer bara att öka och det kommer ge oss bättre möjligheter att ta plats och utveckla vårt arbete.
Jag tror att vi kommer se fler renodlade idrottpsykologiska roller inom idrottsorganisationer och föreningar med fokus på helhetsgrepp och långsiktigt, förebyggande arbete, snarare än kortsiktiga stötinsatser med främst åtgärdande fokus.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är Elit- och landslagschef på Svenska Innebandyförbundet. Det innebär att jag ansvarar för utvecklingsarbetet med inriktning på elit från 16 år och uppåt inom Svensk Innebandy, bland annat gymnasieverksamheten RIG och NIU, karriärövergångar som Guldsteget och Talang 17 samt vår landslagsverksamhet som i dagsläget består av fyra landslag.

Ossie Selimovic

Ledamot

E-post: ossie.777@hotmail.com
Yrke: Utbildare inom fotboll och ledarskap

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag vill gärna vara med och bidra till att SIPF växer och att fler människor och branscher får ta del av idrottspsykologisk forskning och rådgivning.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag har arbetat med idrottspsykologogisk rådgivning och Mental Träning i över 35 år och har bred erfarenhet av den praktiska tillämpningen. Jag har varit Idrottspsykologisk rådgivare på EIC Bosön. Som Mental rådgivare har jag bl a arbetat med att hålla utbildningar, föredrag, rådgivning och träning åt landslag och elitaktiva idrottare på individ, grupp och organisationsnivå̊. Jag har också arbetat som Mental rådgivare på Olympisk Support Center, OSC Örebro Universitet där jag arbetat med olika utbildningsprojekt som mynnat ut i ett utbildningsmaterial kring praktisk tillämpning av mental träning i fotboll. På -90 talet fick jag möjligheten att göra en studie på hur man kan integrera rörelseteknik neuromuskelärt i fotboll genom modellinlärning och SyberVision teknik. På senare år har jag framför allt arbetat med att utveckla idrottspsykologiska åtgärdsprogram och teknikinlärning inom fotbollen. Jag tror mycket på evidensbaserade metoder men är också ödmjuk för idrottares beprövade erfarenheter och kunskaper vad gäller deras erfarenheter. En teori stannar vid att vara en teori så länge ingen prövar den. Jag tror att jag kan bidra med mina erfarenheter kring den praktisk delen inom ämnet.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Idrotten utvecklas konstant och idrottarna med den. Jag tror på att sprida kunskap och erfarenhet med den goda intentionen av att något gott utvecklas från alla teorier, metoder och tekniker inom fler brancher än bara idrotten. Jag tror ljust på framtiden och på möjligheten att påverka den genom vårt sätt att handla och tro på en bättre värld.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag arbetar med biomekanik och teknikutveckling inom fotbollen. Jag har de senaste åren skrivit om den Kroatiska fotbollsskolan som handlar ”Metodisk stegring av tillslag och driva boll.” För tillfället är jag ute i klubbfotbollen och utbildar tränare, ledare och spelare i fotbollsteknik. Där ingår också mentala åtgärdsprogram för hur man bäst uppnår ”Flow”. 

Emil Andersson 

Ledamot

E-post: Emil@peakofmind.se
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, workshopledare och idrottslärare på gymnasiet

Med en passion för idrottspsykologi har jag studerat vid Högskolan i Halmstad. Detta resulterade i en kandidatexamen inom idrott- och motionspsykologi, två tillämpade kurser ”How to work as a sport psychology consultant” (en mot grupp och en mot individer) och en magisterexamen inom tillämpad idrottspsykologi.

Nu jobbar jag som idrottspsykologisk rådgivare och workshopledare via eget företag. Jag brinner för att ge individer och grupper bättre förutsättningar för att utvecklas, må bra och prestera. Jag är bland annat intresserad av mindfulness, acceptans, motivation och gruppdynamik inom idrottspsykologin.

Jag gillar alla sporter och all form av rörelse, men min egen idrottserfarenhet kommer främst från fotbollen som jag spelat länge. De senaste åren har det gått över till mer beachvolleyboll och löpning. Andra intressen är yoga, (kall)bad och musik.

Jag är glad över att få vara med i styrelsen i SIPF, där jag främst just nu jobbar med FLOW och studentengagemanget. Tidigare var jag även studentambassadör för SIPF vid Högskolan i Halmstad.

Axel Bergström

Suppleant

E-post: axel.re.bergstrom@gmail.com
Yrke: Digital marknadsförare och Masterstudent inom psykologi vid Göteborgs universtet

Jag heter Axel och jobbar idag med digital marknadsföring i Göteborg. Är fostrad inom det fantastiska svenska föreningslivet och hållit på med en rad olika idrotter och aktiviteter genom åren som såväl aktiv idrottare som ledare.

Flest timmar har jag lagt på fotbollsplan där jag coachat allt från de minsta barnen till seniorspelare. Nu senast har jag tagit mig an den okända världen inom gymnastik där jag leder min äldsta dotter och hennes vänner.

Har alltid haft ett extra intresse för beteenden och det är det som dragit mig till såväl idrottspsykologin som marknadsföringen. Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Tog min första examen ner i Halmstad, då inom marknadsföring och har efter det jobbat med alla möjliga delar av marknadsföringen. Allt från events och reklam till digital marknadsföring.

Efter några år i arbetslivet påbörjade jag min nästa examen på Göteborgs Universitet, då inom psykologi. Där fokuserade jag i mitt kandidatarbete på de psykologiska faktorerna bakom framgångsrika målskyttar i fotboll, och har idag ett år kvar på min master på Göteborgs Universitet.

Nu hoppas jag kunna vara med och bidra till att idrottspsykologin får ett större uppmärksammande i Sverige och kunskapen sprids till fler barn och vuxna i landet.


Åsa Mattsson – Kassör och medlemsansvarig

Suppleant

E-post: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke:
Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet