Styrelse

Joakim Karlsson

Ordförande

E-post: joakimz@mac.com
Yrke: Affärsutvecklare inom bank och finans

Jag har arbetat med analys och verksamhetsutveckling inom bank & finans nationellt och internationellt sedan 1988. Jag har även undervisat inom högskolan i över 30 år inom de områden jag själv studerade då jag gick på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Att lösa uppgifter under stress trots att jag är kall, trött och hungrig lärde jag mig under min värnplikt på Kustjägarskolan varefter jag fick tillfälle att utbilda mig till reservofficer.

Jag har alltid haft ett stort idrottsintresse och förde bland annat egna matchprotokoll under OS 1976 då Sverige spelade sina ishockeymatcher. Jag har även lokalt arbetat med ungdomsidrott som ledare, tränare och styrelsemedlem. Mitt eget idrottsutövande har gått från att i huvudsak fokusera på lagidrotter (fotboll, hockey, basket) och utförsåkning i yngre år till att idag omfatta golf i huvudsak kryddat med hockey och hockeybockey under vinterhalvåret.

Jag är nyfiken på övergången från hypotes till vetenskap med fokus på prestationspsykologi. Konferenserna SIPF genomfört har för mig i detta avseende varit mycket givande och har tillsammans med tidningen FLOW varit anledningen till att jag varit med i SIPF allt sedan jag själv verkade några år som idrottspsykologisk rådgivare för ca 10 år sedan. Jag har alltid haft ett stort utbyte av att samtala med SIPFs medlemmar i samband med konferenserna och uppskattar den generositet och nyfikenhet som alla visar.

Emil Andersson

Vice ordförande

E-post: Emil@peakofmind.se
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, workshopledare och idrottslärare på gymnasiet

Med en passion för idrottspsykologi har jag studerat vid Högskolan i Halmstad. Detta resulterade i en kandidatexamen inom idrott- och motionspsykologi, två tillämpade kurser ”How to work as a sport psychology consultant” (en mot grupp och en mot individer) och en magisterexamen inom tillämpad idrottspsykologi.

Nu jobbar jag som idrottspsykologisk rådgivare via eget företag och i IFK Norrköping, Norrköping Dolphins och Linköping Hockey Club. Jag brinner för att ge individer och grupper bättre förutsättningar för att utvecklas, må bra och prestera. Inom idrottspsykologin brinner jag lite extra mycket för bland annat acceptans-baserat förhållningssätt till tankar och känslor, gruppdynamik, motivationsklimat och att omsätta idrottspsykologi-teori till konkreta beteenden i vardagen, på planen/i arenan.

Jag älskar all form av rörelse, träning och idrott, min egen idrottserfarenhet kommer främst från fotbollen som jag spelat länge. De senaste åren har det gått över till mer beachvolleyboll, yoga och löpning. Andra intressen är bad, natur och musik.

Jag är glad över att få vara med i styrelsen i SIPF, där jag jobbar med lite olika uppgifter men främst i rollen som huvudredaktör för medlemstidningen FLOW. Som en liten del i helheten vill jag bidra med att utveckla och sprida idrottspsykologin i Sverige genom SIPF. Följ oss gärna på Instagram, LinkedIn och Facebook! 

Susie Moonan

Sekreterare

E-post: susie@pushoncoaching.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare och Sportchef

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har under en längre tid intresserat mig av SIPFs verksamhet och velat arbeta närmare verksamheten efter att ha varit medlem under flera år.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag är socionom och idrottspsykologisk rådgivare och har bakgrund som elitsimmare. Min bakgrund av elitidrott tillsammans med mina akademiska kunskaper ger en bred kunskap kring ämnet idrottspsykologi. Mitt dagliga arbete som sportchef bidrar till ett brett kontaktnät jag hoppas ska vara till hjälp i arbetet med SIPF

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Hungrig på mer kunskap och aktuell forskning kring idrottspsykologi både hos elitidrottare och i det dagliga livet. Varje dag utmanas vi då vi ska prestera på olika sätt samt hantera motgångar. Jag vill fortsätta utvecklas inom det området i arbetet med idrottare.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag arbetar både som idrottspsykologisk rådgivare till enskilda idrottare, ledare och föreningar. Vidare arbetar jag som sportchef inom en simförening

Mathias Tauberman Mathias Tauberman

Ledamot

E-post: mathias.tauberman@tossinger.se
Yrke: Commercial/Sponsorship/Partnership Manager

Jag heter Mathias Tauberman och är gift med Åsa och 2 st fotbollsspelande döttrar Sara 20 år och Maja 16 år . Jag arbetar idag som kommersiell Chef i fotbollsklubben IFK Stocksund .

Jag har över 40 års erfarenhet från föreningslivet som aktiv spelare , tränare och styrelseordförande .

Flest timmar la jag först på fotbollsplan till mina döttrar och sedan blev det mest tid i styrelserummen . Nu senast blev jag ordförande för Div 2 & 3 föreningen i Stockholm med 28 st medlem/fotbolls klubbar.

Idrottspsykologi är något som jag verkligen brinner för. 

Har alltid haft ett stor intresse för hur människor fungerar i grupp både i arbetslivet och föreningslivet , Hur får man människor ( som alla är olika individer ) att prestera på topp och känna sig trygg i gruppen . Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Jag är utbildad ekonom men arbetar dagligen med partnerskap och sponsring inom sporten .

Jag känner mig otroligt stolt och hedrat att få arbeta i styrelsen för SIPF ,  och hoppas att jag kan bidra som mycket som möjligt av mina erfarenheter och givetvis lära mig ännu mer om idrottspsykologi.

Sofie Andersson

Ledamot

E-post: Sofie.andersson@innebandy.se 
Yrke: Legitimerad psykolog och elit & landslagschef på Svenska Innebandyförbundet

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag vill vara en del av och bidra till utvecklingen av idrottspsykologin, då det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och som jag vet kan bidra till både ökade prestationer och ökat välmående inom idrottens värld. Jag vill att fler ska få kunskap om idrottspsykologi, att det ska bli en självklar del inom idrottsvärlden och att det ska vara självklart att få hjälp vid behov. Jag vill bidra till att vi når ut med vår kunskap, att vi utvecklar våra metoder och säkerställer att vi arbetar evidensbaserat samt att vi blir fler som kan möta det växande behovet av vår kompetens inom idrottsvärlden. Jag tackade också ja till nomineringen då jag uppskattar arbetet som föreningen gör och jag vill vara en del av gemenskapen, nätverkandet och fortsätta bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling bland alla oss som är verksamma och intresserade av idrottspsykologi.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Min egen erfarenhet av många års idrottande på elit- och landslagsnivå i kombination med min utbildning som psykolog där jag delvis har jobbat inom idrottens värld med både individer och grupper. I och med min nuvarande roll på Svenska Innebandyförbundet kan jag bidra med perspektivet från en idrottsorganisation och specifikt en elit- och landslagsverksamhet och det behovet vi ser av idrottspsykologi.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Jag ser en växande nyfikenhet och ökad förståelse för psykologins roll inom idrotten, både på bredd- och elitnivå. Som ett resultat av det ökar också behovet av idrottspsykologisk kompetens. Fler är beredda att prioritera och jobba aktivt med det psykologiska perspektivet och ser betydelsen av inte bara åtgärdande och behandlande insatser utan framför allt förebyggande och hälsofrämjande. Vi går mot att ha en permanent och viktig roll inom idrotten. Därför ser jag med optimism på framtiden! Efterfrågan av vår kompetens kommer bara att öka och det kommer ge oss bättre möjligheter att ta plats och utveckla vårt arbete.
Jag tror att vi kommer se fler renodlade idrottpsykologiska roller inom idrottsorganisationer och föreningar med fokus på helhetsgrepp och långsiktigt, förebyggande arbete, snarare än kortsiktiga stötinsatser med främst åtgärdande fokus.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är Elit- och landslagschef på Svenska Innebandyförbundet. Det innebär att jag ansvarar för utvecklingsarbetet med inriktning på elit från 16 år och uppåt inom Svensk Innebandy, bland annat gymnasieverksamheten RIG och NIU, karriärövergångar som Guldsteget och Talang 17 samt vår landslagsverksamhet som i dagsläget består av fyra landslag.

Evelina BielEvelina Biel

Ledamot

E-post: evelinalbiel@gmail.com
Yrke: Skolpsykolog på 100% och deltid Idrottspsykolog

Efter 5 år på Psykologprogrammet med inriktning idrott har jag det senaste året arbetat som skolpsykolog i Karlskoga. På sidan av det har jag under några år arbetat som idrottspsykolog på ACTSPORT, både mot individer och lag.

Tidigt väcktes ett intresse för mig att hjälpa alla idrottare för att uppleva glädje, gemenskap och psykisk hälsa i om idrotten. Framförallt brinner jag för att hjälpa idrottare i “mellanschaktet” som sällan får den hjälp de behöver. I mitt arbete som idrottspsykolog uppskattar jag mest att få utbilda tränare till att hjälpa sina idrottare. Jag ser stor vinning i att idrottssverige har tränare och ledare med kunskap om hur stor påverkan de har på sina idrottare och hur de kan göra för att hjälpa dem.

Jag ser fram emot att vara en del av SIPF för att sprida mer kunskap kring Idrottspsykologi I hela Sverige för alla – idrottare, föräldrar, studenter och tränare.

 

Isak Evaldsson

Ledamot

E-post: isakevaldwork@gmail.com
Yrke: Student vid Högskolan i Halmstad, Psykologi – med inriktning idrott och motion

Med ett stort hjärta för människor och ett ständigt reflekterande kring alla mina, många bra men också enstaka mindre bra, förebilder som fotbollstränare, har intresset för psykologin (främst gällande gruppdynamik och ledarskap) inom idrotten alltid funnits där. 
 
Jag befinner mig i Halmstad där jag studerar psykologi med inriktning idrott och motion med ambitionen att göra en magisterexamen (med start hösten 2023).
 
Som student i Halmstad kom jag tidigt i kontakt med SIPFs studentgrupp, vilket väckte en stor nyfikenhet kring om möjligheten fanns att kunna bygga en brygga från oss studenter till personer som arbetar inom fältet. Med god hjälp av andra studenter startade jag upp inspirationskvällar där erkänt duktiga personer inom fältet deltog digitalt genom ett samtal kring sin profession, där samtliga SIPF-medlemmar var inbjudna att delta. 
 
Utöver studier är jag aktiv inom Halmstads BK som både fotbollstränare (P15) och ansvarig för fotbollspsykologin inom akademin (P16, P17 och P19). 
 
Är ödmjukt tacksam inför förtroendet att få vara en del av SIPFs styrelse och hoppas kunna bidra med god energi, nya perspektiv och kreativa initiativ!

Axel Bergström

Suppleant

E-post: axel.re.bergstrom @ gmail.com
Yrke: Digital marknadsförare och Masterstudent inom psykologi vid Göteborgs universtet

Jobbar idag med digital marknadsföring i Göteborg. Är fostrad inom det fantastiska svenska föreningslivet och hållit på med en rad olika idrotter och aktiviteter genom åren som såväl aktiv idrottare som ledare.

Flest timmar har jag lagt på fotbollsplan där jag coachat allt från de minsta barnen till seniorspelare. Nu senast har jag tagit mig an den okända världen inom gymnastik där jag leder min äldsta dotter och hennes vänner.

Har alltid haft ett extra intresse för beteenden och det är det som dragit mig till såväl idrottspsykologin som marknadsföringen. Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Tog min första examen ner i Halmstad, då inom marknadsföring och har efter det jobbat med alla möjliga delar av marknadsföringen. Allt från events och reklam till digital marknadsföring.

Efter några år i arbetslivet påbörjade jag min nästa examen på Göteborgs Universitet, då inom psykologi. Där fokuserade jag i mitt kandidatarbete på de psykologiska faktorerna bakom framgångsrika målskyttar i fotboll, och har idag ett år kvar på min master på Göteborgs Universitet.

Nu hoppas jag kunna vara med och bidra till att idrottspsykologin får ett större uppmärksammande i Sverige och kunskapen sprids till fler barn och vuxna i landet.

Åsa Mattsson – Kassör och medlemsansvarig

Suppleant

E-post: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke:
Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet

Styrelse

Joakim Karlsson

Ordförande

E-post: joakimz@mac.com
Yrke: Affärsutvecklare inom bank och finans

Jag har arbetat med analys och verksamhetsutveckling inom bank & finans nationellt och internationellt sedan 1988. Jag har även undervisat inom högskolan i över 30 år inom de områden jag själv studerade då jag gick på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Att lösa uppgifter under stress trots att jag är kall, trött och hungrig lärde jag mig under min värnplikt på Kustjägarskolan varefter jag fick tillfälle att utbilda mig till reservofficer.

Jag har alltid haft ett stort idrottsintresse och förde bland annat egna matchprotokoll under OS 1976 då Sverige spelade sina ishockeymatcher. Jag har även lokalt arbetat med ungdomsidrott som ledare, tränare och styrelsemedlem. Mitt eget idrottsutövande har gått från att i huvudsak fokusera på lagidrotter (fotboll, hockey, basket) och utförsåkning i yngre år till att idag omfatta golf i huvudsak kryddat med hockey och hockeybockey under vinterhalvåret.

Jag är nyfiken på övergången från hypotes till vetenskap med fokus på prestationspsykologi. Konferenserna SIPF genomfört har för mig i detta avseende varit mycket givande och har tillsammans med tidningen FLOW varit anledningen till att jag varit med i SIPF allt sedan jag själv verkade några år som idrottspsykologisk rådgivare för ca 10 år sedan. Jag har alltid haft ett stort utbyte av att samtala med SIPFs medlemmar i samband med konferenserna och uppskattar den generositet och nyfikenhet som alla visar.

Emil Andersson 

Vice ordförande

E-post: Emil@peakofmind.se
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, workshopledare och idrottslärare på gymnasiet

Med en passion för idrottspsykologi har jag studerat vid Högskolan i Halmstad. Detta resulterade i en kandidatexamen inom idrott- och motionspsykologi, två tillämpade kurser ”How to work as a sport psychology consultant” (en mot grupp och en mot individer) och en magisterexamen inom tillämpad idrottspsykologi.

Nu jobbar jag som idrottspsykologisk rådgivare via eget företag och i IFK Norrköping, Norrköping Dolphins och Linköping Hockey Club. Jag brinner för att ge individer och grupper bättre förutsättningar för att utvecklas, må bra och prestera. Inom idrottspsykologin brinner jag lite extra mycket för bland annat acceptans-baserat förhållningssätt till tankar och känslor, gruppdynamik, motivationsklimat och att omsätta idrottspsykologi-teori till konkreta beteenden i vardagen, på planen/i arenan.

Jag älskar all form av rörelse, träning och idrott, min egen idrottserfarenhet kommer främst från fotbollen som jag spelat länge. De senaste åren har det gått över till mer beachvolleyboll, yoga och löpning. Andra intressen är bad, natur och musik.

Jag är glad över att få vara med i styrelsen i SIPF, där jag jobbar med lite olika uppgifter men främst i rollen som huvudredaktör för medlemstidningen FLOW. Som en liten del i helheten vill jag bidra med att utveckla och sprida idrottspsykologin i Sverige genom SIPF. Följ oss gärna på Instagram, LinkedIn och Facebook! 

Susie Moonan

Ledamot

E-post: susie@pushoncoaching.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare och Sportchef

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag har under en längre tid intresserat mig av SIPFs verksamhet och velat arbeta närmare verksamheten efter att ha varit medlem under flera år.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Jag är socionom och idrottspsykologisk rådgivare och har bakgrund som elitsimmare. Min bakgrund av elitidrott tillsammans med mina akademiska kunskaper ger en bred kunskap kring ämnet idrottspsykologi. Mitt dagliga arbete som sportchef bidrar till ett brett kontaktnät jag hoppas ska vara till hjälp i arbetet med SIPF

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Hungrig på mer kunskap och aktuell forskning kring idrottspsykologi både hos elitidrottare och i det dagliga livet. Varje dag utmanas vi då vi ska prestera på olika sätt samt hantera motgångar. Jag vill fortsätta utvecklas inom det området i arbetet med idrottare.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag arbetar både som idrottspsykologisk rådgivare till enskilda idrottare, ledare och föreningar. Vidare arbetar jag som sportchef inom en simförening

Mathias Tauberman Mathias Tauberman

Ledamot

E-post: mathias.tauberman@tossinger.se
Yrke: Commercial/Sponsorship/Partnership Manager

Jag heter Mathias Tauberman och är gift med Åsa och 2 st fotbollsspelande döttrar Sara 20 år och Maja 16 år . Jag arbetar idag som kommersiell Chef i fotbollsklubben IFK Stocksund .

Jag har över 40 års erfarenhet från föreningslivet som aktiv spelare , tränare och styrelseordförande .

Flest timmar la jag först på fotbollsplan till mina döttrar och sedan blev det mest tid i styrelserummen . Nu senast blev jag ordförande för Div 2 & 3 föreningen i Stockholm med 28 st medlem/fotbolls klubbar.

Idrottspsykologi är något som jag verkligen brinner för. 

Har alltid haft ett stor intresse för hur människor fungerar i grupp både i arbetslivet och föreningslivet , Hur får man människor ( som alla är olika individer ) att prestera på topp och känna sig trygg i gruppen . Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Jag är utbildad ekonom men arbetar dagligen med partnerskap och sponsring inom sporten .

Jag känner mig otroligt stolt och hedrat att få arbeta i styrelsen för SIPF ,  och hoppas att jag kan bidra som mycket som möjligt av mina erfarenheter och givetvis lära mig ännu mer om idrottspsykologi.

Sofie Andersson

Ledamot

E-post: Sofie.andersson@innebandy.se 
Yrke: Legitimerad psykolog och elit & landslagschef på Svenska Innebandyförbundet

1. Varför har du valt att tacka ja till nomineringen?
Jag vill vara en del av och bidra till utvecklingen av idrottspsykologin, då det är ett område som ligger mig varmt om hjärtat och som jag vet kan bidra till både ökade prestationer och ökat välmående inom idrottens värld. Jag vill att fler ska få kunskap om idrottspsykologi, att det ska bli en självklar del inom idrottsvärlden och att det ska vara självklart att få hjälp vid behov. Jag vill bidra till att vi når ut med vår kunskap, att vi utvecklar våra metoder och säkerställer att vi arbetar evidensbaserat samt att vi blir fler som kan möta det växande behovet av vår kompetens inom idrottsvärlden. Jag tackade också ja till nomineringen då jag uppskattar arbetet som föreningen gör och jag vill vara en del av gemenskapen, nätverkandet och fortsätta bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling bland alla oss som är verksamma och intresserade av idrottspsykologi.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter kan du bidra med?
Min egen erfarenhet av många års idrottande på elit- och landslagsnivå i kombination med min utbildning som psykolog där jag delvis har jobbat inom idrottens värld med både individer och grupper. I och med min nuvarande roll på Svenska Innebandyförbundet kan jag bidra med perspektivet från en idrottsorganisation och specifikt en elit- och landslagsverksamhet och det behovet vi ser av idrottspsykologi.

3. Hur ser du på framtiden? Med nyfikenhet.
Jag ser en växande nyfikenhet och ökad förståelse för psykologins roll inom idrotten, både på bredd- och elitnivå. Som ett resultat av det ökar också behovet av idrottspsykologisk kompetens. Fler är beredda att prioritera och jobba aktivt med det psykologiska perspektivet och ser betydelsen av inte bara åtgärdande och behandlande insatser utan framför allt förebyggande och hälsofrämjande. Vi går mot att ha en permanent och viktig roll inom idrotten. Därför ser jag med optimism på framtiden! Efterfrågan av vår kompetens kommer bara att öka och det kommer ge oss bättre möjligheter att ta plats och utveckla vårt arbete.
Jag tror att vi kommer se fler renodlade idrottpsykologiska roller inom idrottsorganisationer och föreningar med fokus på helhetsgrepp och långsiktigt, förebyggande arbete, snarare än kortsiktiga stötinsatser med främst åtgärdande fokus.

4. Beskriv kortfattat vad du gör just nu i ditt civila arbete.
Jag är Elit- och landslagschef på Svenska Innebandyförbundet. Det innebär att jag ansvarar för utvecklingsarbetet med inriktning på elit från 16 år och uppåt inom Svensk Innebandy, bland annat gymnasieverksamheten RIG och NIU, karriärövergångar som Guldsteget och Talang 17 samt vår landslagsverksamhet som i dagsläget består av fyra landslag.

Evelina BielEvelina Biel

Ledamot

E-post: evelinalbiel@gmail.com
Yrke: Skolpsykolog på 100% och deltid Idrottspsykolog

Efter 5 år på Psykologprogrammet med inriktning idrott har jag det senaste året arbetat som skolpsykolog i Karlskoga. På sidan av det har jag under några år arbetat som idrottspsykolog på ACTSPORT, både mot individer och lag.

Tidigt väcktes ett intresse för mig att hjälpa alla idrottare för att uppleva glädje, gemenskap och psykisk hälsa i om idrotten. Framförallt brinner jag för att hjälpa idrottare i “mellanschaktet” som sällan får den hjälp de behöver. I mitt arbete som idrottspsykolog uppskattar jag mest att få utbilda tränare till att hjälpa sina idrottare. Jag ser stor vinning i att idrottssverige har tränare och ledare med kunskap om hur stor påverkan de har på sina idrottare och hur de kan göra för att hjälpa dem.

Jag ser fram emot att vara en del av SIPF för att sprida mer kunskap kring Idrottspsykologi I hela Sverige för alla – idrottare, föräldrar, studenter och tränare.

Isak Evaldsson

Ledamot

E-post: isakevaldwork@gmail.com
Yrke: Student vid Högskolan i Halmstad, Psykologi – med inriktning idrott och motion

Med ett stort hjärta för människor och ett ständigt reflekterande kring alla mina, många bra men också enstaka mindre bra, förebilder som fotbollstränare, har intresset för psykologin (främst gällande gruppdynamik och ledarskap) inom idrotten alltid funnits där. 
 
Jag befinner mig i Halmstad där jag studerar psykologi med inriktning idrott och motion med ambitionen att göra en magisterexamen (med start hösten 2023).
 
Som student i Halmstad kom jag tidigt i kontakt med SIPFs studentgrupp, vilket väckte en stor nyfikenhet kring om möjligheten fanns att kunna bygga en brygga från oss studenter till personer som arbetar inom fältet. Med god hjälp av andra studenter startade jag upp inspirationskvällar där erkänt duktiga personer inom fältet deltog digitalt genom ett samtal kring sin profession, där samtliga SIPF-medlemmar var inbjudna att delta. 
 
Utöver studier är jag aktiv inom Halmstads BK som både fotbollstränare (P15) och ansvarig för fotbollspsykologin inom akademin (P16, P17 och P19). 
 
Är ödmjukt tacksam inför förtroendet att få vara en del av SIPFs styrelse och hoppas kunna bidra med god energi, nya perspektiv och kreativa initiativ!

Axel Bergström

Suppleant

E-post: axel.re.bergstrom@gmail.com
Yrke: Digital marknadsförare och Masterstudent inom psykologi vid Göteborgs universtet

Jag heter Axel och jobbar idag med digital marknadsföring i Göteborg. Är fostrad inom det fantastiska svenska föreningslivet och hållit på med en rad olika idrotter och aktiviteter genom åren som såväl aktiv idrottare som ledare.

Flest timmar har jag lagt på fotbollsplan där jag coachat allt från de minsta barnen till seniorspelare. Nu senast har jag tagit mig an den okända världen inom gymnastik där jag leder min äldsta dotter och hennes vänner.

Har alltid haft ett extra intresse för beteenden och det är det som dragit mig till såväl idrottspsykologin som marknadsföringen. Beteenden och vilken kraft och påverkan det psykologiska har är något som jag ständigt fascineras av.

Tog min första examen ner i Halmstad, då inom marknadsföring och har efter det jobbat med alla möjliga delar av marknadsföringen. Allt från events och reklam till digital marknadsföring.

Efter några år i arbetslivet påbörjade jag min nästa examen på Göteborgs Universitet, då inom psykologi. Där fokuserade jag i mitt kandidatarbete på de psykologiska faktorerna bakom framgångsrika målskyttar i fotboll, och har idag ett år kvar på min master på Göteborgs Universitet.

Nu hoppas jag kunna vara med och bidra till att idrottspsykologin får ett större uppmärksammande i Sverige och kunskapen sprids till fler barn och vuxna i landet.


Åsa Mattsson – Kassör och medlemsansvarig

Suppleant

E-post: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke:
Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet