Home » Om föreningen » Styrelse

Styrelse

Ordförande: Joakim Karlsson

Email: joakimz@mac.com
Yrke: Affärsutvecklare inom bank och finas

Jag har arbetat med analys och verksamhetsutveckling inom bank & finans nationellt och internationellt sedan 1988. Jag har även undervisat inom högskolan i över 30 år inom de områden jag själv studerade då jag gick på ekonomlinjen vid Stockholms universitet. Att lösa uppgifter under stress trots att jag är kall, trött och hungrig lärde jag mig under min värnplikt på Kustjägarskolan varefter jag fick tillfälle att utbilda mig till reservofficer.

Jag har alltid haft ett stort idrottsintresse och förde bland annat egna matchprotokoll under OS 1976 då Sverige spelade sina ishockeymatcher. Jag har även lokalt arbetat med ungdomsidrott som ledare, tränare och styrelsemedlem. Mitt eget idrottsutövande har gått från att i huvudsak fokusera på lagidrotter (fotboll, hockey, basket) och utförsåkning i yngre år till att idag omfatta golf i huvudsak kryddat med hockey och hockeybockey under vinterhalvåret.

Jag är nyfiken på övergången från hypotes till vetenskap med fokus på prestationspsykologi. Konferenserna SIPF genomfört har för mig i detta avseende varit mycket givande och har tillsammans med tidningen FLOW varit anledningen till att jag varit med i SIPF allt sedan jag själv verkade några år som idrottspsykologisk rådgivare för ca 10 år sedan. Jag har alltid haft ett stort utbyte av att samtala med SIPFs medlemmar i samband med konferenserna och uppskattar den generositet och nyfikenhet som alla visar.

Vice ordförande: Arne Edvardsson

Email: arne.edvardsson@hh.se
Yrke: idrottspsykologisk rådgivare,  Neurofeedbacktränare, digital administratör vid Högskolan i Halmstad (SNAFA).

Jag heter Arne Edvardsson och bor i Göteborg. Min psykologiska utbildningsbakgrund har jag från både Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad. I Halmstad har jag tagit en magisterexamen och läst flera tillämpade kurser inom idrottspsykologi på avancerad nivå. Dessutom har jag arbetat som undervisande lärare i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vid Göteborgs Universitet har bland läst kurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och det är här jag vidareutbildar mig just nu för att bli legitimerad psykolog.

Fotboll var min stora passion som aktiv men jag avslutade idrottssatsningen mycket på grund att jag hade svårt att rehabilitera de idrottsskador som jag drog på mig. Mina akademiska studier fokuserades mycket på att försöka förstå hur stress kan ha en inverkan både på rehabiliteringsprocessen och på risken av att dra på sig nya idrottsskador. Senare har jag även blivit allt mer intresserad av mindfulness- och neurofeedbackträning.

Det jag vill bidra med i SIPF är att sprida mycket av den kunskap och de spännande berättelser som finns nationellt och internationellt om idrottspsykologi. Följ oss gärna på Instagram  eller på Youtube där vi presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt.

Sekreterare: Susanne Wolmesjö

Email: susanne.wolmesjo@gih.se
Yrke: Koordinator och utvecklare för Stockholms Riksidrottsuniversitet

Jag har lång erfarenhet av att jobba med förändringsarbete och utbildning för både individ och grupp, framför allt inom idrottsrörelsen men även inom näringslivet. Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund, idrottslärarexamen från GIH, Bachelor of Science i Corporate Fitness från University of Tampa, Magisterexamen inom pedagogik från Linnéuniversitetet, Folkhögskollärarexamen från Linköpings Universitet, idrottspsykologi från Stockholms Universitet, kognitiv neurovetenskap, idrottsmedicin och barn/ungdomars hälsa från Karolinska Institutet och grundutbildning inom KBT med inriktning mot elitidrott från Uppsala Universitet.

Jag ingår i RF´s idrottspsykologiska rådgivare och har ett eget företag där jag tar emot klienter och kombinerar rådgivning, terapi med neurosensomotorisk träning för att påverka fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling. Jag har internationella uppdrag som instruktör inom detta område med fokus på stress resilience and trauma recovery. Jag har skrivit några böcker på temat rörelsens betydelse för lärande och tycker det är ett viktigt och intressant tema att utveckla vidare.

Min idrottskarriär som elitspelare och även elittränare inom volleyboll är avslutad sedan länge, men jag utövar gärna friluftsliv, golf och taiji. Från hösten 2020 är jag tjänstledig från min lärartjänst på Bosön och kommer jobba på GIH som Koordinator och utvecklare för Stockholms Riksidrottsuniversitet. Det är en ära att få vara med i SIPF´s styrelse och bidra till kunskapsspridning inom svensk idrottspsykologi.

Ledamot: Stefan Holmström

Email: stefan.holmstrom@umu.se

Yrke: Leg. Psykolog och docent i psykologi vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet.

Programsamordnare för psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Jag har arbetat med olika idrottsutbildningar sedan 2002 både på universitetsnivå och inom idrottsrörelsen. Därutöver har jag även praktisk erfarenhet av idrottspsykologiskt arbete med grupper och individer. Mitt forskningsintresse ligger inom prestation och hälsa. Erfarenhet som elittränare i innebandy.

Jag tackade ja till nomineringen för att idrottspsykologi är ett område som ligger mig nära och SIPF är en samlingsplats för andra med samma intresse. Det jag kan bidra är nog att jag har en bra blandning av erfarenheter från forskning, utbildning och praktiskt arbete inom det idrottpsykologiska fältet. En framtidsspaning är att idrottspsykologisk kompetens kommer få mer plats inom idrotten, och då inte bara inom elitidrotten. Psykisk ohälsa bland idrottare är ett område som idag diskuteras, andra områden handlar om fysiska aktivitet rörelserikedom.

Ledamot: Karin Hägglund – Redaktör för FLOW

Email: karin@karinhagglund.com
Yrke: Forskningsassistent på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH) och föreläsare

Min idrottsbakgrund är inom karate, både som landslagsaktiv i många och sedan som ass. förbundskapten för karatelandslaget. Jag har, precis som många elitidrottare, aldrig levt på min idrott och har haft dubbla karriärer. Jag har en magisterexamen i hälsofrämjande arbete och har tidigare arbetat som projekt- och processledare inom det området i över tio år.

Nu integreras mina intressen, elitidrott, ledarskap och hälsa, då jag jobbar arbetar i ett forskningsprojekt om Hållbart ledarskap för välbefinnande och prestation. Vi tittar närmare på värdet av självreflektion, mindfulness och self-compassion bland ledare och tränare inom elitidrotten. Min passion är utveckla hur vi ska kunna prestera på hög nivå med bibehållen hälsa över tid.

Jag föreläser även inom såväl idrotten som näringslivet på temat: Konsten att vara hållbar i en föränderlig värld. Föreläsningar som baseras på självreflektion, mindfulness och self-compassion där jag också delar med mig av egna erfarenheter och utmaningar. Jag är även utbildad gruppledare för ACT (Acceptance Commitment Therapy).

Passionen för att skriva har jag haft i hela mitt liv och mitt engagemang i SIPF startade genom att jag började skriva för FLOW. Det är spännande att nu både själv skriva texter, arbeta med andras texter och vara med att utveckla helheten av tidningen.

Ledamot: Scott Swainston

Email: scott.swainston@gmail.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare i AIK

Min karriär som elitidrottare, främst inom golf men också fotboll, har utvecklat min fascination för prestation och utveckling. Under min kandidat i USA på UMKC spelade jag golf och studerade hälsopsykologi och därefter fick masters inom idrottspsykologi och counseling psychology på Georgia Southern University. Därefter fortsatte jag min yrkesbana som idrottspsykologisk rådgivare där jag har arbetat praktiskt med allt från ungdomar till elitprofessionella idrottare. Efter flytt till Sverige började jag en tränarkarriär inom fotboll som ledde till UEFA B licens. Jag flyttade sedan till England för att doktorera inom idrottspsykologi med en avhandling som behandlar spelarnas upplevelse av övergången mellan akademin och A-laget inom professionell fotboll. Idag är jag akademitränare och idrottspsykolog till ungdomsakademin och damlaget i AIK.

Jag är jätteglad över att ha fått möjligheten att vara en del av styrelsen i SIPF och att jobba med andra med stor passion för idrottspsykologi. Under de senaste sju åren som jag bott i Sverige har jag sett idrottspsykologi växa och fler och fler tjänster komma upp. Det är en spännande tid att vara med i styrelsen och att vara med och bidra till att idrottspsykologi kan växa ännu mer i Sverige! Jag hoppas att jag kan bidra med min kunskap och mina många års erfarenheter inom idrottspsykologi samt även kunna bidra med ett internationellt perspektiv.

Ledamot: Emil Andersson – Studentgruppskoordinator

Email: Emil@peakofmind.se

Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, workshopledare och idrottslärare på gymnasiet Med en passion för idrottspsykologi har jag studerat vid Högskolan i Halmstad. Detta resulterade i en kandidatexamen inom idrott- och motionspsykologi, två tillämpade kurser ”How to work as a sport psychology consultant” (en mot grupp och en mot individer) och en magisterexamen inom tillämpad idrottspsykologi.

Nu jobbar jag som idrottspsykologisk rådgivare och workshopledare via eget företag. Jag brinner för att ge individer och grupper bättre förutsättningar för att utvecklas, må bra och prestera. Jag är bland annat intresserad av mindfulness, acceptans, motivation och gruppdynamik inom idrottspsykologin.

Jag gillar alla sporter och all form av rörelse, men min egen idrottserfarenhet kommer främst från fotbollen som jag spelat länge. De senaste åren har det gått över till mer beachvolleyboll och löpning. Andra intressen är yoga, (kall)bad och musik.

Jag är glad över att få vara med i styrelsen i SIPF, där jag främst just nu jobbar med FLOW och studentengagemanget. Tidigare var jag även studentambassadör för SIPF vid Högskolan i Halmstad.

Suppleant: Mathias Etéus

Email: mathias@eteus.se
Yrke: Gruppchef för futsalgruppen på svenska fotbollförbundet

Jag är född och uppvuxen i Kungsbacka strax söder om Göteborg. Just nu bor jag dock i Sundbyberg dit jag flyttade hösten 2019 när jag fick jobbet som gruppchef för futsalgruppen på svenska fotbollförbundet. Innan dess jobbade jag två år på RF-SISU som idrottskonsulent i Göteborg. Innan jag började jobba på RF-SISU hade jag precis tagit min kandidatexamen i psykologi från programmet Idrottsvetenskap med inriktning idrotts- och motionspsykologi från Högskolan i Halmstad.

Idrottspsykologi har funnits med mig stora delar av mitt liv. Främst under senare tonåren då jag konkurrerade om en plats i IFK Göteborgs seniorlag. Det slutade i två inhopp i Allsvenskan innan resan fortsatte i Jönköping Södra och Superettan under två säsonger. Denna perioden kantades av dåligt självförtroende och höga krav på mig själv, trots att jag hade en fast plats i bruttotruppen i IFK Göteborgs A-lag och hade varit med på samlingar med P-90 landslagen kontinuerligt från 15 års ålder. Det var här någonstans intresset för idrottspsykologi väcktes och som sedan ledde in mig på utbildningen i Halmstad.

En stor passion inom idrottspsykologin är dubbla karriärer, kanske framförallt för att jag själv gick igenom detta i två olika perioder, först under gymnasietiden och sedan även under tiden på högskolan. Ett annat stort intresse inom idrottspsykologin är karriärövergångar.

Suppleant: Åsa Mattson Kassör och medlemsansvarig

Email: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet