Home » Om föreningen » Styrelse

Styrelse

Ordförande: Ulrika Billme

Ulrika BillmeEmail: billme.ulrika@gmail.com
Telefon: 070-272 95 85
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare

Jag har utbildat mig i idrottspsykologi vid University of Tennessee och vid Högskolan i Halmstad och innehar en European Master i psykologi inriktning idrott och motion. Jag tycker mycket om utvecklingsarbete och är framförallt intresserad av tillämpningen av idrottspsykologi, vilken är rik på möjligheter för kontinuerligt lärande och utveckling. Extra intressant för mig är relationer mellan idrottare, idrottare och coacher, samt den professionella relationen mellan rådgivare och klient. Jag brinner också lite extra för genusfrågor inom det idrottspsykologiska området, samt i idrotten överlag.

Vice ordförande: Arne Edvardsson

Email: arne.edvardsson@hh.se
Yrke: idrottspsykologisk rådgivare,  Neurofeedbacktränare, digital administratör vid Högskolan i Halmstad (SNAFA).

Jag heter Arne Edvardsson och bor i Göteborg. Min psykologiska utbildningsbakgrund har jag från både Göteborgs Universitet och Högskolan i Halmstad. I Halmstad har jag tagit en magisterexamen och läst flera tillämpade kurser inom idrottspsykologi på avancerad nivå. Dessutom har jag arbetat som undervisande lärare i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Vid Göteborgs Universitet har bland läst kurser på avancerad nivå inom neuropsykologi och det är här jag vidareutbildar mig just nu för att bli legitimerad psykolog.

Fotboll var min stora passion som aktiv men jag avslutade idrottssatsningen mycket på grund att jag hade svårt att rehabilitera de idrottsskador som jag drog på mig. Mina akademiska studier fokuserades mycket på att försöka förstå hur stress kan ha en inverkan både på rehabiliteringsprocessen och på risken av att dra på sig nya idrottsskador. Senare har jag även blivit allt mer intresserad av mindfulness- och neurofeedbackträning.

Det jag vill bidra med i SIPF är att sprida mycket av den kunskap och de spännande berättelser som finns nationellt och internationellt om idrottspsykologi. Följ oss gärna på Instagram  eller på Youtube där vi presenterar idrottspsykologi på ett lättillgängligt sätt.

Sekreterare: Louise Sonne Schjellerup

Email: sonne.mindpowers@gmail.com
Yrke: Sportpsykologisk rådgivare

Min egen sportskarriär som konståkare blev startskottet för min passion och mitt intresse för sportspsykologin och sportspsykologins möjligheter i prestationsoptimering. Jag valde en dansk universitetsutbildning i Idrott och med den i bagaget kan jag rikta fokus på psykologin. Halmstad Högskola satte perfekta ramar och efter tre år lämnade jag Sverige som idrottspsykologisk rådgivare med en European Master degree in Sport and Exercise Psychology.

Mitt arbete som fristående sportspsykologisk rådgivare inkluderade ytterligare 2 år som heltidsanställd projektledare, 6 år som heltidsanställt sportspsykologisk konsulent i Team Danmark samt tränare för konståkare i Danmark och nu också Sverige. Mitt driv ligger främst i den tillämpade sportspsykologin – hur hjälper vi sportens aktörer till att prestera och må bra i deras sport och i deras liv?

Ledamot: Stefan Holmström

Email: stefan.holmstrom@umu.se

Yrke: Leg. Psykolog och docent i psykologi vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet.

Programsamordnare för psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Jag har arbetat med olika idrottsutbildningar sedan 2002 både på universitetsnivå och inom idrottsrörelsen. Därutöver har jag även praktisk erfarenhet av idrottspsykologiskt arbete med grupper och individer. Mitt forskningsintresse ligger inom prestation och hälsa. Erfarenhet som elittränare i innebandy.

Jag tackade ja till nomineringen för att idrottspsykologi är ett område som ligger mig nära och SIPF är en samlingsplats för andra med samma intresse. Det jag kan bidra är nog att jag har en bra blandning av erfarenheter från forskning, utbildning och praktiskt arbete inom det idrottpsykologiska fältet. En framtidsspaning är att idrottspsykologisk kompetens kommer få mer plats inom idrotten, och då inte bara inom elitidrotten. Psykisk ohälsa bland idrottare är ett område som idag diskuteras, andra områden handlar om fysiska aktivitet rörelserikedom.

Ledamot: Susanne Wolmesjö

Email: susanne.wolmesjo@gih.se
Yrke: Koordinator och utvecklare för Stockholms Riksidrottsuniversitet

Jag har lång erfarenhet av att jobba med förändringsarbete och utbildning för både individ och grupp, framför allt inom idrottsrörelsen men även inom näringslivet. Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund, idrottslärarexamen från GIH, Bachelor of Science i Corporate Fitness från University of Tampa, Magisterexamen inom pedagogik från Linnéuniversitetet, Folkhögskollärarexamen från Linköpings Universitet, idrottspsykologi från Stockholms Universitet, kognitiv neurovetenskap, idrottsmedicin och barn/ungdomars hälsa från Karolinska Institutet och grundutbildning inom KBT med inriktning mot elitidrott från Uppsala Universitet.

Jag ingår i RF´s idrottspsykologiska rådgivare och har ett eget företag där jag tar emot klienter och kombinerar rådgivning, terapi med neurosensomotorisk träning för att påverka fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling. Jag har internationella uppdrag som instruktör inom detta område med fokus på stress resilience and trauma recovery. Jag har skrivit några böcker på temat rörelsens betydelse för lärande och tycker det är ett viktigt och intressant tema att utveckla vidare.

Min idrottskarriär som elitspelare och även elittränare inom volleyboll är avslutad sedan länge, men jag utövar gärna friluftsliv, golf och taiji. Från hösten 2020 är jag tjänstledig från min lärartjänst på Bosön och kommer jobba på GIH som Koordinator och utvecklare för Stockholms Riksidrottsuniversitet. Det är en ära att få vara med i SIPF´s styrelse och bidra till kunskapsspridning inom svensk idrottspsykologi.

Ledamot: Kristian Fritzon

Email: fritzon.kristian@gmail.com
Yrke: Student vid Göteborgs Universitet.

Jag arbetar inom intensivvården vid sidan av mina studier på läkarprogrammet vid Göteborg universitet. Min bakgrund är dock inom management där jag har en kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Min stora passion i livet är idrott där fotbollen legat i centrum men där e-sporten fått en allt större plats. Intresset för psykologi är något som successivt växt fram och jag har fördjupat mig i framför allt organisationspsykologi. Jag har även arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin vilket har förstärkt mitt engagemang för barn och ungdomars psykiska hälsa.

Jag vill bidra till att utveckla SIPF som förening och göra den mer tillgänglig för människor med intresse för idrottspsykologi.

Ledamot: Karin Hägglund – Redaktör för FLOW

Email: karin@karinhagglund.com
Yrke: Forskningsassistent på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH) och föreläsare

Min idrottsbakgrund är inom karate, både som landslagsaktiv i många och sedan som ass. förbundskapten för karatelandslaget. Jag har, precis som många elitidrottare, aldrig levt på min idrott och har haft dubbla karriärer. Jag har en magisterexamen i hälsofrämjande arbete och har tidigare arbetat som projekt- och processledare inom det området i över tio år.

Nu integreras mina intressen, elitidrott, ledarskap och hälsa, då jag jobbar arbetar i ett forskningsprojekt om Hållbart ledarskap för välbefinnande och prestation. Vi tittar närmare på värdet av självreflektion, mindfulness och self-compassion bland ledare och tränare inom elitidrotten. Min passion är utveckla hur vi ska kunna prestera på hög nivå med bibehållen hälsa över tid.

Jag föreläser även inom såväl idrotten som näringslivet på temat: Konsten att vara hållbar i en föränderlig värld. Föreläsningar som baseras på självreflektion, mindfulness och self-compassion där jag också delar med mig av egna erfarenheter och utmaningar. Jag är även utbildad gruppledare för ACT (Acceptance Commitment Therapy).

Passionen för att skriva har jag haft i hela mitt liv och mitt engagemang i SIPF startade genom att jag började skriva för FLOW. Det är spännande att nu både själv skriva texter, arbeta med andras texter och vara med att utveckla helheten av tidningen.

Suppleant:  Emil Andersson – Studentgruppskoordinator

Email: emiand14@student.hh.se
Yrke:  idrottspsykologisk rådgivare, föreläsare, mindfulnessinstruktör samt student på Högskolan i Halmstad

Jag heter Emil Andersson, kommer från Mariestad men direkt efter gymnasiet flyttade jag ner till Halmstad för att plugga på högskolan. Jag studerade idrottspsykologi-programmet (IVP) och ett par månader efteråt fortsatte jag studera magisterkursen HWASP – “How to Work as an Applied Sport Psychologist” på Högskolan i Halmstad.

I höstas blev jag studentambassadör för SIPF (HT17-HT18), en roll som jag tycker är väldigt rolig. Jag, tillsammans med studentgruppen engagerar oss själva och andra studenter i SIPF och inom idrottspsykologi.

Jag uppskattar alla sorters idrotter, speciellt fotboll som jag spelat nu i 17 år och gör fortfarande. Generella intresseområden är psykologi, idrott och personlig utveckling – gärna kombinerat. Mer specifika intresseområden är bland annat; prestationspsykologi, acceptans-baserade förhållningssätt, stresshantering, gruppdynamik, beteendeförändringar.

Jag vill hjälpa till att sprida vikten av psykologi inom främst idrott men också inom arbetet och privatlivet. Ambitionen är också att bidra till att göra det mer accepterat att prata om mental ohälsa inom idrott.

Jag driver samtidigt eget företag som inriktar sig mot både idrottspsykologi samt stresshantering (i form av mindfulness) till företag.

Suppleant: Åsa Mattson Kassör och medlemsansvarig

Email: asa.mattsson@crowmountain.com
Yrke: Idrottspsykologisk rådgivare, Arrangör till Vasaloppet