Jubileumskonferens – SIPF 20 år!


SIPFs jubileumskonferens genomfördes den 21-22 November 2020!

OBS! Enbart online deltagande på grund av COVID-19

Tema: “On your mark, get set, GO!”

Var: OBS! Enbart online på grund av COVID-19

När: den 21-22 November 2020

  • Susanna Kallur
  • Åsa Nilsonne (Professor emeritus)
  • Urban Johnson (Professor)
  • Ulrica von Thiele Schwarz (professor)
  • Stefan Holmström  (Leg. Psykolog och docent i psykologi)
  • Håkan Carlsson (förbundskapten i orientering)
  • Susanne Johansson (PhD)

Ladda ner hela konferensprogrammet här

Konferensavgiften faktureras efter konferensen.

Information om konferensen:

SIPF firar 20 år som förening med denna jubileumskonferens! Det har skett en stor utveckling av svensk idrottspsykologi de senaste två decennierna. Genom temat “On your mark, get set, GO!” knyter vi samman dåtid, nutid och framtid. Konferensen kommer beskriva var svensk idrottspsykologi är idag och blicka fram mot framtida trender. Världsledande forskare och tillämpare kommer ge sina personliga reflektioner.

Våra Planerade föreläsare:

Susanna Kallur är en av Sveriges genom tiderna bästa friidrottare. Hon innehar sedan 2008 världsrekordet på 60 m häck inomhus. På 100 m häck har hon ett personbästa på 12.49, och bland medaljerna ett guld från EM 2006. Den fantastiska idrottskarriären har även innehållit baksidor, med många års skadefrånvaro. 2017 valde hon att avsluta sin karriär. Tillsammans med tvillingsyster Jenny driver Sanna numera podden “Motionsklubben” för att inspirera fler att finna hälsosamma motionsformer. Sanna är uppvuxen och bosatt i Falun med sin man Klas och deras två barn. Följ Sanna på instagram här.

Åsa Nilsonne (professor emeritus) är psykiatriker och storsäljande författare. Hon var en av dem som introducerade begreppet mindfulness i Sverige. En av hennes senast böcker handlar om relationen mellan våra fysiska hjärnor och det vi brukar kalla vårt “jag”. Åsa beskriver hur känsliga våra hjärnor är för läsa av vår miljö och hur de ständigt formas av sina upplevelser. Hon beskriver hjärnan som en arbetsplats och hur modern neuropsykologi kan hjälpa oss förstå och hantera denna bättre. Se en video med Åsa här där hon blir intervjuad av Fredrik Lindström om hur vår hjärna fungerar.

Urban Johnson (Professor) är en av Sveriges ledande forskare, utbildare och tillämpare inom idrottspsykologi. Han var en av de ursprungliga grundarna för SIPF och har ett unikt perspektiv av utvecklingen av svensk idrottspsykologi. Urban är aktuell med publikationen: “On the Swedish Road to Becoming a Professional Practitioner in Sport and Exercise Psychology: Students’ Views, Hopes, Dreams, and Worries” Vilken är publicerad i den högt rankade journalen “The sport psychologist”.

Ulrica von Thiele Schwarz (professor) är leg. psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens högskola och författare till boken Användbar evidens – om följsamhet och anpassningar. Ulrica forskar bland annat kring hur man bättre kan designa, implementera och utvärdera förändringar i grupper och organisationer genom att utgå ifrån hur människor fungerar. I sin forskning belyser hon också hur evidensbaserade metoder används i praktiken – och hur man kan göra för att maximera nyttan av metoderna. 

Stefan Holmström  Leg. Psykolog och docent i psykologi vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet. Han är även samordnare för Sveriges första psykologprogram med idrottsinriktning. Därutöver har han en gedigen praktiskt erfarenhet att som idrottspsykolog arbeta med elitidrottslag som t.ex. Björklöven. I Björklöven har arbetat båda med A-laget och med föreningars värdegrundsarbete. Stefan har flera studier inom prestation och hälsa. Se t.ex. hans studie om “The Talent Development Environment and its Impact on Athletes Motivation” . Därutöver har han även varit elittränare inom innebandy för både herr- och damlag.

Håkan Carlsson (förbundskapten i orientering) är återigen nominerad till idrottsgalans pris “Årets ledare”, nu för fjärde gången!!!Orienteringen skördar stora framgångar och är i år representerade i inte mindre än fyra nomineringskategorier på idrottsgalan. Orienteringen är med och syns och hörs i de stora sammanhangen. Håkan själv lyfter fram att det är många olika personer som är med och ligger bakom de stora framgångarna. Håkan har en idrottslig bakgrund som orienterare och utbildad idrottslärare. Han har gått Riksidrottsförbundets steg 1 KBT-utbildning för idrottspsykologiska rådgivare. Därutöver har även varit med som ledamot i styrelsen för Svensk Idrottspsykologisk förening (SIPF).

Susanne Johansson (PhD) disputerade 2017 med avhandlingen “Sexual Relationships between Athletes and Coaches: Love, Sexual Consent, and Abuse”. Hon har undersökt sexuella övergrepp, sexuella relationer mellan aktiva och tränare samt gränser och gråzoner däremellan. Sussane arbetar för att undersöka vilka åtgärder som det går att vidta för att förebygga sexuella övergrepp inom idrotten på förbunds- och föreningsnivå. Hon vill bryta en utpräglad tystnadskultur som möjliggör missförhållanden, och i sin tur bidrar till en underrapportering, inom idrotten liksom samhället i stort. Genom att utveckla teorier runt samtycke, makt och aktörskap, kärlek, genus och sexualitet samt offer- och förövarstereotyper vill hon bidra till att skapa en mer trygg idrottskultur. Läs hennes artikel om “Sju vikta steg för att förebygga och hantera sexuella övergrepp inom idrott”.

Konferensprogram:

Konferensavgifter:

Early birdOrdinarie priser
Medlem975kr1220kr
Ej medlem1250kr1620kr
Student medlem645kr770kr
Student ej medlem825kr995kr

Följ Facebook-eventet för att få de senaste uppdateringarna:

Konferensavgiften faktureras efter konferensen.

Sista Anmälningsdag

Sista anmälningsdag för fysiskt deltagande är 5 november

Sista anmälningsdag för digitalt online deltagande via länk är 18 november

Vid eventuell avanmälan

Avanmälan till konferensen ska ske skriftligen till kontakt@svenskidrottspsykologi.se
senast 21 oktober. Vid avanmälan senare än 21 oktober faktureras hela konferenskostnaden. Vid uppvisande av sjukintyg faktureras en administrativ kostnad på 500 kr. 
Deltagare som inte kan nyttja sin konferensplats kan efter överenskommelse med SIPF överlåta platsen till en annan person. 

Vi har alla i dessa utmanande tider ett gemensamt ansvar för att inte bidra till smittspridning, därför är det viktigt att du stannar hemma om du känner symptom.