Medlemskap

Som medlem i SIPF får du:

  • Medlemstidningen FLOW.
  • Rösträtt i föreningen.
  • Medlemsbrev via email.
  • Tillgång till ett nätverk med kompetenta människor inom idrottspsykologin
  • Information kring idrottspsykologisk forskning, konferenser och annat av vetenskapligt intresse.
  • Information kring vad som händer inom det tillämpade fältet.
  • Det senaste om idrottspsykologisk utbildning, både nationellt och internationellt.
  • Möjlighet att delta på våra olika arrangemang som till exempel konferenser och SIPF-träffar med reducerade priser.

Medlemstyper:

Ordinarie: 275 kr/år
Student: 150 kr/år
Organisation: 450 kr/år
Förbund: 900 kr/år

Du blir medlem genom att:

  • Registrera dig på: Bli medlem i SIPF
  • Betala in medlemsavgiften via Swish på 123 216 9399 eller via Bankgiro 5377-0392 . (Skriv: Namn + “Medlemsavgift”)

Varmt välkommen som medlem!

Ett exempel på en positivt överraskad medlem:

Lyssna nedan på den nya SIPF-medlemmen och magisterstudenten Mikael Jönsson berätta om sin positiva upplevelser av att SIPF i samband med vårkonferensen 2017.