Medlemskap

Som medlem i SIPF får du:

  • Medlemstidningen FLOW.
  • Rösträtt i föreningen.
  • Medlemsbrev via email.
  • Tillgång till ett nätverk med kompetenta människor inom idrottspsykologin
  • Information kring idrottspsykologisk forskning, konferenser och annat av vetenskapligt intresse.
  • Information kring vad som händer inom det tillämpade fältet.
  • Det senaste om idrottspsykologisk utbildning, både nationellt och internationellt.
  • Möjlighet att delta på våra olika arrangemang som till exempel konferenser och SIPF-träffar med reducerade priser.

 

Bli medlem direkt:

Du blir medlem genom registrera dig nedan och betala in medlemsavgiften . Medlemskapet löses i form av en prenumeration som kan sägas upp när som helst.

Ordinarie medlemskap prenumerationsplan
275 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Ordinarie medlemskap engångsbetalning
275 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Studentmedlemskap prenumerationsplan
150 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Studentmedlemskap engångsbetalning
150 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Organisationsmedlemskap prenumerationsplan
450 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Organisationsmedlemskap engångsbetalning
450 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Gratisplan
Gratis prova på!
Här får du tillgång till några exempelartiklar. Dock för få tillgång till FLOW och våra andra medlemsförmåner så behöver du lösa ett av våra andra medlemskap.
Förbundsmedlemskap premunerationsplan
900 kr/år
Medlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Det ger också förbundets ledare och anställda möjlighet att ta del av olika av SIPFs erbjudanden. Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betal genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto för detta alternativ.
Förbundsmedlemskap Engångsbetalning
900 kr
Förbundsmedlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Förbundets ledare och anställda får också ta del av SIPFs erbjudanden. Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.

Medlemskap gäller 1 år (12måndader) ifrån att du godkänt ordern. Har du frågor runt medlemskapet går det bra att skriva till: kontakt@svenskidrottspsykologi.se

PayPal Express används som en mellanhand för att genomföra transaktioner. Vid engångsbetlningar kan du betala som gäst. Vid prenumeration så skapar du ett PayPalkoto med lösen och kod (extra säkerhet).

Varmt välkommen som medlem!

 

Ett exempel på en positivt överraskad medlem:

Lyssna nedan på den nya SIPF-medlemmen och magisterstudenten Mikael Jönsson berätta om sin positiva upplevelser av att SIPF i samband med vårkonferensen 2017.