Medlemskap

Som medlem i SIPF får du:

  • Medlemstidningen FLOW.
  • Rösträtt i föreningen.
  • Medlemsbrev via email.
  • Tillgång till ett nätverk med kompetenta människor inom idrottspsykologin
  • Information kring idrottspsykologisk forskning, konferenser och annat av vetenskapligt intresse.
  • Information kring vad som händer inom det tillämpade fältet.
  • Det senaste om idrottspsykologisk utbildning, både nationellt och internationellt.
  • Möjlighet att delta på våra olika arrangemang som till exempel konferenser och SIPF-träffar med reducerade priser.

 

Bli medlem direkt:

Du blir medlem genom registrera dig nedan och betala in medlemsavgiften . Medlemskapet löses i form av en prenumeration som kan sägas upp när som helst.

Ordinarie medlemskap prenumerationsplan
275 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året genom Stripe. 
Ordinarie medlemskap engångsbetalning
275 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Betalning görs via Stripe.
Studentmedlemskap prenumerationsplan
150 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Betalning görs genom Stripe. 
Studentmedlemskap engångsbetalning
150 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Betalning görs genom STRIPE.
Organisationsmedlemskap prenumerationsplan
450 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Betalning görs genom Stripe. 
Organisationsmedlemskap engångsbetalning
450 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Betalning sker via Stripe.
Ej betalt medlemskapsplan
Gratis prova på!
Här får du tillgång till några exempelartiklar. Dock för få tillgång till FLOW och våra andra medlemsförmåner så behöver du lösa ett av våra andra medlemskap.
Förbundsmedlemskap premunerationsplan
900 kr/år
Medlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Det ger också förbundets ledare och anställda möjlighet att ta del av olika av SIPFs erbjudanden. Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. 
Förbundsmedlemskap Engångsbetalning
900 kr
Förbundsmedlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Förbundets ledare och anställda får också ta del av SIPFs erbjudanden. Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. 

Medlemskap gäller 1 år (12måndader) ifrån att du godkänt ordern. Har du frågor runt medlemskapet går det bra att skriva till: kontakt@svenskidrottspsykologi.se

PayPal Express används som en mellanhand för att genomföra transaktioner. Vid engångsbetlningar kan du betala som gäst. Vid prenumeration så skapar du ett PayPalkoto med lösen och kod (extra säkerhet).

Varmt välkommen som medlem!

 

Ett exempel på en positivt överraskad medlem:

Lyssna nedan på den nya SIPF-medlemmen och magisterstudenten Mikael Jönsson berätta om sin positiva upplevelser av att SIPF i samband med vårkonferensen 2017.