Home » Om föreningen » Arbetsgrupper » Studentgrupper

Studentgrupper

SIPF Studentgrupper

Emil Andersson, till vänster på bilden, fungerar som  studentgruppskoordinator i SIPF. Till höger på bilden ser ni masterstudenten Simon Martin.

Under 2017 startade vi ett pilotprojekt med studentgrupper vid Högskolan i Halmstad. Under 2018 har även studenter vid Umeå universitet startat upp en studentgrupp. Studentgruppernas arbete koordineras av Emil Andersson som sitter med i SIPFs styrelse.

 

SIPF Studentgrupp Halmstad
Studentambassadör: Joar Svensson
Medlemmar: Moa Storm Edholm, Rasmus Christiansson och Ulrika Skräddare.

 

SIPF Studentgrupp Umeå
Medlemmar: Sofie Allbrink, Henrik Andersson, Max Larsson, Mikael Nilsson, Petteri Räisänen