Studentgrupper

Isak Evaldsson är ansvarig för studentgruppen vid Högskolan i Halmstad
SIPF:s studentgrupp vid Högskolan i Halmstad leds läsåret 21/22 av studentambassadören Isak Evaldsson. Isak får god hjälp från Andres Ramos att hålla engagemanget aktivt och även med inslag från Isaks kurskamrater. Intresse för studentgrupp har även visats från andra lärosäten t.e.x. från Linnéuniversitetet i Växjö. Emil Andersson är ansvarig för studentgruppen i styrelsen och har nära kontakt med Isak. Till sin hjälp har Emil även Joar Svensson som hjälper till med praktiska grejer. 
 
Studentgruppen arrangerar många spännande och lärorika inspirationskvällar med erfarna nationella och internationella idrottspsykologiska rådgivare. Under Covid har de varit över zoom. Håll koll på SIPF:s facebook för att inte missa nästa inspirationskväll. 

Studentgrupper

SIPF:s studentgrupp vid Högskolan i Halmstad leds läsåret 21/22 av studentambassadören Isak Evaldsson. Isak får god hjälp från Andres Ramos att hålla engagemanget aktivt och även med inslag från Isaks kurskamrater. Intresse för studentgrupp har även visats från andra lärosäten t.e.x. från Linnéuniversitetet i Växjö. Emil Andersson är ansvarig för studentgruppen i styrelsen och har nära kontakt med Isak. Till sin hjälp har Emil även Joar Svensson som hjälper till med praktiska grejer. 
 
Studentgruppen arrangerar många spännande och lärorika inspirationskvällar med erfarna nationella och internationella idrottspsykologiska rådgivare. Under Covid har de varit över zoom. Håll koll på SIPF:s facebook för att inte missa nästa inspirationskväll. 
Isak Evaldsson är ansvarig för studentgruppen vid Högskolan i Halmstad