Home » Om föreningen » Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper

SIPF är organiserat i självgående arbetsgrupper som genomför föreningens operativa och strategiska arbete. Nedan får ni en överblick över aktuella arbetsgrupper.

Vårkonferensgruppen (2020)
Ansvarig: Ulrika Billme billme.ulrika@gmail.com
Arbetsgrupp:  Louise Sonne Schjellerup, Emil Andersson, Arne Edvardsson Susanne Wolmesjö, Stefan Holmström, Kristian Fritzon och Göran Kenttä
Arbetsuppgifter: Planera och genomföra den SIPFs årliga vårkonferens på Bosön 2020.

Flowgruppen
Redaktör Karin Hägglund,  karin@karinhagglund.com, 
Medhjälpare: Emil Andersson, Ellinor Klockare,
Arbetsuppgifter: Att ge ut vår medlemstidning FLOW. Aktivt samverka med olika idrottspsykologiska skribenter för att skapa bra innehåll.

Kommunikation
Kommunikationsgruppsansvarig: Arne Edvardsson, arne.edvardsson@hh.se
Medhjälpare: Erica Hellberg, Elin Strömberg, Karin Moesch, Mattias Stenman, Ellinor Klockare och Eva Marie Wergård
Arbetsuppgifter: Att förtydliga SIPF:s budskap och kommunicera ut det i följande kanaler: Hemsidan, facebook, Instagram, Youtubetwitter och LinkedIN. Samt även skapa en direkt dialog med svenska idrottsförbund.

Studentambassadörsgruppen 
Ansvarig: Emil Andersson, emiand14@student.hh.se, Hanna-Queen Rasoulzadeh
Arbetsgrupp: Ulrika Billme, Arne Edvardsson
Arbetsuppgifter: Att med studentambassadörer arbeta för att få SIPF att närma sig svenska lärosäten som undervisar inom ämnet idrottspsykologi.
Studentambassadör vid Högskolan i Halmstad: Emil Andersson

Vetenskaplig referensgrupp;
Ansvarig: Stefan Söderfjäll

Bli del av en arbetsgrupp
Genom att bli medlem i en arbetsgrupp får du möjlighet att bidra till utvecklingen av svensk idrottspsykologi. Du får även tillgång till ett starkt nätverk och ditt arbete synliggörs här på hemsidan. Vi söker hela tiden ambitiösa arbetsgruppsmedlemmar. Skriv ett mail till den ansvariga för respektive arbetsgrupp som du är intresserad av arbeta med eller skriv ett mail till  kontakt@svenskidrottspsykologi.se om du har allmänna frågor.