Våra arbetsgrupper

SIPF är organiserat i självgående arbetsgrupper som genomför föreningens operativa och strategiska arbete. Nedan får ni en överblick över aktuella arbetsgrupper.

Konferensgruppen

Ansvarig: Arne Edvardsson
Arbetsgrupp: Susie Moonan, Sofie Andersson, Ossie Selimovic, Åsa Mattsson, Joakim Karlsson, och Göran Kenttä
Arbetsuppgifter: Planera och genomföra den SIPFs årliga vårkonferensen.

Flowgruppen

Arbetsgruipp: Emil Andersson, Raheb Muftee, Ellinor Klockare och Susie Moonan
Arbetsuppgifter: Att ge ut vår medlemstidning FLOW. Aktivt samverka med olika idrottspsykologiska skribenter för att skapa bra innehåll.

Kommunikation

Kommunikationsgruppsansvarig: Axel Bergström
Arbetsgrupp: Arne Edvardsson, Joakim Karlsson och Mattias Stenman
Arbetsuppgifter: Att förtydliga SIPF:s budskap och kommunicera ut det i följande kanaler: Hemsidan, facebook, Instagram, Youtubetwitter och LinkedIN. Samt även skapa en direkt dialog med svenska idrottsförbund.

Instagramgrupp: Eva Marie Wergård

IT Gruppen

Ansvarig Arne Edvardsson
Arbetsgrupp: Axel Bergström 

Arbetsuppgifter: Uppdatera och underhålla föreningens IT-system så som t.ex. betalingssystem..

Studentambassadörsgruppen 

Ansvariga från styrelsen: Emil Andersson och Sofie Andresson
Arbetsgrupp:  Isak Evaldsson, Joar Svensson
Arbetsuppgifter: Att med studentambassadörer arbeta för att få SIPF att närma sig svenska lärosäten som undervisar inom ämnet idrottspsykologi.
Studentambassadör vid Högskolan i Halmstad: Emil Andersson

Vetenskaplig referensgrupp

Ansvarig: Raheb Muftee 

Bli del av en arbetsgrupp

Genom att bli medlem i en arbetsgrupp får du möjlighet att bidra till utvecklingen av svensk idrottspsykologi. Du får även tillgång till ett starkt nätverk och ditt arbete synliggörs här på hemsidan. Vi söker hela tiden ambitiösa arbetsgruppsmedlemmar. Skriv ett mail till den ansvariga för respektive arbetsgrupp som du är intresserad av arbeta med eller skriv ett mail till  kontakt@svenskidrottspsykologi.se om du har allmänna frågor.