Internationellt

SIPF arbetar aktivt med att knyta internationella kontakter och bjuda in olika framstående föreläsare ifrån andra länder. Ett exempel på det kan ni se i klippet nedan där den världsledande “resilience forskaren” Dr. Mustafa Sarkar berättar om sig och sitt idrottspsykologiska arbete.

Internationella samarbeten:

Det finns flertal idrottspsykologiska föreningar runt om i världen och SIPF är självklart delaktig.

FEPSAC, European Federation of Sport Psychology

SIPF är gruppmedlem i FEPSAC. Detta innebär t.ex. att SIPF-medlemmar kan bli individuella medlemmar till ett reducerat pris, samt att SIPF-medlemmar får ett reducerat pris på kongresser och konferenser. Ett av FEPSAC:s huvudområden är att ordna kongresser vart fjärde år. Från och med 2017 kommer FEPSAC även att organisera en liten mindre konferens vart fjärde år, vilket betyder att det framöver kommer att äga rum ett evenemang vartannat år. Nästa Stora FEPSAC-kongress kommer att genomföras 15-20 juli 2019 I Münster (Tyskland). Konferensen har en egen hemsida där ni kan läsa mer.

Nyheter från FEPSAC kan hämtas på hemsidan www.fepsac.com, och så kan man följa FEPSAC på Facebook eller Twitter.

För mer information om FEPSAC i allmänhet, samt hur du som medlem i SIPF kan utnyttja gruppmedlemskapet, kontakta FEPSAC och SIPF arbetsgruppmedlem Karin Moesch på karin.moesch@rf.se

International Society of Sport Psychology (ISSP) 

International Society of Sport Psychology (ISSP) är en organisation som syftar till att främja forskning, tillämpning och utveckling inom idrottspsykologi över hela världen. ISSP är en tvärvetenskaplig förening av forskare vars forskningsintressen fokuserar på vissa specifika aspekter av idrottspsykologi. Organisationen vill (a) uppmuntra och främja studier av mänskligt beteende inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa; b) underlätta kunskapsdelningen genom ett nyhetsbrev, möten och kongresser, och c) förbättra kvaliteten på forskning och yrkesutövning inom idrottspsykologi. Vidare strävar ISSP också efter att främja fred och förståelse bland människor från alla länder.

Nyheter kan hämtas ifrån www.issponline.org/

Ovan kan ni se en intervju med Professor Natalia Stambulova ifrån ISSP konferensen i Sevilla 2017. Natalia har suttit i suttit i 16 år i styrelsen och varit väldigt viktig del i utvecklingen av organisationen.

European Network of Young Specialists in Sport Psychology

The European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP) är en internationell idrottspsykologisk organisation. ENYSSP arbetar för att främja forskning, utbildning och tillämpat arbete inom idrottspsykologi och motionspsykologi. Varje år håller ENYSSP en konferens (workshop) för internationella idrotts- och motionspsykologiska rådgivare. Ett medlemskap i ENYSSP medför olika möjligheter för idrottspsykologiska rådgivare. Det innebär att du kan medverka i online möten där idrottspsykologiska rådgivare diskuterar verkliga fall. Samt att du kan förbättra dina färdigheter som föreläsare genom att delta på teasers for teachers. Dessutom får du ENYSSP nyhetsbrev och korta nyheter inom idrotts- och motionspsykologiska världen som skickas ut varje månad samt.

Ovan kan ni se en intervju med Professor Mark B. Andersen där han berättar om sina intryck av ENYSSP konferensen 2017 i Bratislava. 

Nyheter kan hämtas ifrån: www.enyssp.org

SportPsychologyCouncil.org

SIPF är en del av ett större nätverk med internationella idrottspsykologiorganisationer aktiva runt om i världen. Dessa nätverk samverkar och träffas regelbundet i samband med större internationella idrottspsykologi-konferenser runt om i världen.  Läs mer om detta nätverk på: SportPsychologyCouncil.org.

För länkar till ytterligare internationella föreningar, klicka här.