Prenumerationer

Ordinarie medlemskap prenumerationsplan
275 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Ordinarie medlemskap engångsbetalning
275 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Studentmedlemskap prenumerationsplan
150 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Studentmedlemskap engångsbetalning
150 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Organisationsmedlemskap prenumerationsplan
450 kr/år
Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betala genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto först för att kunna lösa en prenumeration.
Organisationsmedlemskap engångsbetalning
450 kr
Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.
Gratisplan
Gratis prova på!
Här får du tillgång till några exempelartiklar. Dock för få tillgång till FLOW och våra andra medlemsförmåner så behöver du lösa ett av våra andra medlemskap.
Förbundsmedlemskap premunerationsplan
900 kr/år
Medlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Det ger också förbundets ledare och anställda möjlighet att ta del av olika av SIPFs erbjudanden. Medlemskapet förnyas automatiskt en gång om året. Väljer du STRIPE som betalningssätt kan du driekt betal genom ditt kontokort. Väljer du PayPal för att betala behöver du skaffa ett PayPal konto för detta alternativ.
Förbundsmedlemskap Engångsbetalning
900 kr
Förbundsmedlemskapet ger förbundet rösträtt i föreningen. Förbundets ledare och anställda får också ta del av SIPFs erbjudanden. Du betalar för 1 år och behöver sen själv aktivt förnya medlemskapet när det går ut. Vid betalningen kan du välja mellan STRIPE och då direkt betala med ditt kontokort eller välja PayPal Express.