Byggstenar för ett väl fungerande ledarteam

Josefin Lidh illustrerar Susanne Meckbach och kollegors (2022) forskningsartikel Building the “team behind the team”: A 21-month instrumental case study of the Swedish 2018 FIFA World Cup team i en bild. Illustrationen syftar till att göra den vetenskapliga artikeln mer lättillgänglig och enklare att ta till sig. Janne Anderssons ledarskap kan kort sammanfattas i tre …

Byggstenar för ett väl fungerande ledarteam Läs mer »