Att möta utmaningar med flexibilitet

Temat för detta nummer är Omställning- Inställning. Under denna historiska epok vi nu lever i, mitt i en pandemi, har vi nog alla behövt både ställa om och jobba med vår inställning till det som sker och den ovisshet vi lever i. En av våra nya styrelsemedlemmar i SIPF är Stefan Holmström, leg. psykolog, docent och universitetslektor i psykologi vid Umeå universitet, ger oss en introduktion till temat och även råd hur vi kan möta utmaningar på ett bra sätt.

TEXT: Leg. psykolog, Stefan Holmström

Den pandemi som världen just nu upplever påverkar oss alla. Idrottare på elitnivå upplever osäkra tider då få händelser genom historien har påverkat genomförandet av de olympiska spelen såsom covid-19. Det är bara de två världskrigen som gjort att spelen tidigare ställts in samt politiska bojkotter vilket fått till följd att länder uteblivit från spelen. Nu är det inte bara de olympiska spelen som påverkas utan även många andra mästerskap och tävlingar som antingen flyttas fram eller som ställs in helt. Att mästerskap och tävlingar flyttas eller ställs in är något som påverkar den aktives liv på flera olika sätt och på olika nivåer. Säsongs- och träningsplanering förändras och från att träna tillsammans med andra aktiva och under ledning av tränare till att möta stängda träningsanläggningar, reserestriktioner och i vissa fall även leva i isolering är en ny och annorlunda situation. Elitidrottare lever i mångt och mycket ett inrutat vardagsliv vilket styrs av träning, återhämtning, resor och för många även studier eller arbete. Det är träningsplanering och studie-/arbetsschema som styr den aktives vardag med vad som skall göras och ofta också när och var. Pandemin har hastigt gjort säsongsupplägg och träningsplaneringar inaktuella och osäkerheten kring om och när mästerskap och tävlingar kommer att ske gör ny planering svår. Inom varje idrott finns det olika inslag av osäkerhet, det kan exempelvis vara väder eller motståndares taktik. Detta är något som idrottaren tränar på att möta och hantera vilket de oftast gör på ett konstruktivt och bra sätt. Utmaningen i det aktuella läget är annorlunda ur det perspektivet att idrottare är vana att sätta mål, planera och träna för att uppnå det uppsatta målet. I och med pandemins intrång så har målet hastigt och mindre lustigt försvunnit eller skjutits in i en oviss framtid. För de flesta så blir det ingen större inverkan, det finns en vana att förändra mål, säsongs- och träningsplanering utifrån att de blivit skadade eller att resultaten inte blivit de önskade. Däremot finns det aktiva som exempelvis är i slutet av karriären och vilka ser det här mästerskapet som det sista stora målet och avslutningen på karriären. Här kan det bli en utmaning för om personen ska fortsätta ytterligare ett år eller avsluta karriären. 

Oavsett vilken nivå idrottaren är på eller var i karriären den aktive befinner sig så finns det många olika tankar, känslor eller tidigare erfarenheter som kan dyka upp under den aktuella covid-situationen.

Den här artikeln är låst

Registrera dig som medlem och betala medlemsavgiften för att få tillgång till våra låsta artiklar!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.