Ordförande har ordet

Jämställdhet nu och för kommande generationer, för allas utvecklings skull

Den första lagen om jämställdhet i Sverige fick vi 1979, den omarbetades 1991 och ersattes av diskriminerings- lagen den 1 januari 2009. Lagar är ofta uppkomna för att rätta till ett problem eller för att skapa en tydlig ram för vad som är tillåtet vid en given situation. Lagen täcker givetvis inte allt, det finns ett utrymme där vi väntas agera i lagens anda utan att det för den skull skulle var straffpåföljd att inte göra det.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ]

När jag började på SEB:s huvudkontor efter mina högsko- lestudier i januari 1989 träffade jag en av bankens jurister som berättade att när han gjorde sin tjänstgöring vid Stockholms Tingsrätt i slutet av 1940-talet så använde man sig av tre frågeställningar för att bättre kunna avgöra i vilken kontext handlingen skulle ses och vad som var en rimlig påföljd rent juridiskt. Den första frågan var: vad säger lagen? Den andra: vad säger moralen? Och den tredje: vad hade en sund människa gjort i mot- svarande situation? Vi diskuterade sedan normen i samhället baserat på den sunda människan och hur den kan vara till hjälp för att avgöra vad som är rätt och riktigt i situationer då lagen inte är tillräckligt tydlig eller där moralen lämnar utrymme för tolkning.

2021 så tror jag att en sund människa ser det som själv- klart att män och kvinnor skall ges samma valmöjligheter och att dessa inte skall begränsas av att de är kvinnor eller män. Inom idrotten är detta självklart utåt och jag hoppas att det även är lika självklart inom grupper och hos enskilda. När jag var aktiv inom min lokala ishockey- förening som styrelseledamot för snart 15 år sedan bild- ades Lady Vikings, ett damlag bestående av engagerade föräldrar och tjejer som ville prova på hockey. När vårt barnbarn Astrid, då 5 år, fick välja vintersport för snart ett år sedan så valde hon hockey. Inspirationen hon får av de äldre tjejerna innebär att hon har förebilder som visar henne att det är möjligt. Det kan tyckas vara en småsak men jämställdhet är en förutsättning idag för att kommande generationer skall kunna utvecklas som de vill. För 15 år sedan så fanns inte valmöjligheten för en tjej att träna med ett hockeylag på Lidingö, idag finns den möjligheten tack vare de som tog steget. I de fall jämställdhet hindras pga fördomar krävs det kreativitet och vilja för att skapa lika förutsättningar.

Historiskt sett har de som ansvarar för uttagningar till symfoniorkestrar ansett att valthornet är att så pass krä- vande instrument sett till den lungkapacitet och styrka som behövs att endast män klarar av att spela valthorn på den högsta nivån. Från 1950-talet och framåt har man sett över anställningsprocessen som vid den aktuella tid- punkten var enkel: dirigenten handplockade de musiker han ansåg vara bäst. En symfoniorkester började med att genomföra uttagningarna i tre steg där ingen av de som röstade vid uttagningarna fick se musikerna, man hade satt upp en ridå mellan musikerna och domarna. En studie gjord av Claudia Goldin från Harvard och Cecilia Rouse från Princeton fann att vid blindtester ökade sannolikheten för de kvinnliga musikerna (de som spela- de valthorn och andra instrument) att klara sig vidare från den första ron- den med 50% och sannolikheten för att de kvinnliga musikerna skulle få en anställning i orkestern efter den tredje testomgången som var finalen ökade flerfalt. I början av 1970-talet be- stod symfoniorkestrarna i USA till 10% av kvinnor och i mitten av 1990-talet var det 35%. Forskarna kom fram till att 30% förklarades av blindtesterna medan 5% hade fått anställning i orkestern även utan blindtesterna. Möjligheten att få anställning vid orkestern för kvinnor ökade flerfalt tack vare att några av ren nyfikenhet såg över uttagningarna. Sannolikt skulle fler beslut gynna det kön som annars skulle väljas bort om biasen om vilket kön som är mest lämpligt kunde neutraliseras i beslutsprocessen.

I grunden tror jag att vi alla kan bidra aktivt till att normen för den sunda människan utvecklas åt rätt håll genom att verka för en öppen beslutsprocess så att indivi- den ges möjlighet att utvecklas som den önskar, oavsett om det är som ishockeyspelare eller som musiker i en symfoniorkester eller inom något annat område där det finns fördomar.

[/ihc-hide-content]

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.