Tips från redaktionen

Text: Ellinor Klockare

Avhandling

“Dual Careers of Swedish University Student-Athletes, av Lukas Linnér

“Dual Careers of Swedish University Student-Athletes: A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches”

Lukas Linnér har gjort en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar vid Högskolan i Halmstad. Syftet med studierna var att studera upplevelsen hos elitidrottande högskolestudenter samt att utveckla en modell för stöd vid dubbla karriärer på högskolenivå i Sverige. Sedan 2015 finns Riksidrottsuniversitet samt Elitidrottsvänliga lärosäten i Sverige. Lukas genomförde bland annat intervjuer och enkäter med elitidrottande högskolestudenter samt undersökte egenskaper i en framgångsrik utvecklingsmiljö för dubbla karriärer med hjälp av observationer och intervjuer med fokusgrupper bestående av lärare, tränare och elitidrottande studenter med flera.

PhD Dissertation Summary_LukasLinner_2021-10-05 (diva-portal.org)

Bok

Effektiva Ledarteam

“Att bygga och utveckla effektiva ledarteam”

I boken tar författarna Susanne Meckbach, Daniel Ekvall och Göran Kenttä upp både forskning samt praktiska exempel och tips kring effektiva ledarteam. Att bygga effektiva ledarteam menar de handlar om hur alla stödfunktioner inom idrotten, exempelvis tränare, idrottspsykologer och kanslipersonal, kan samarbeta för att lösa uppgifter och utmaningar. En del i boken är utifrån forskning om Janne Anderssons ledarteam där läsaren bland annat får inblick i arbetet under VM. Författarna betonar dock att det inte finns en perfekt väg att gå utan uppmuntrar ledare, både inom och utanför idrotten, att reflektera och utvärdera sitt arbete samt våga prova nya arbetssätt.

Att bygga och utveckla effektiva ledarteam – Sisu Förlag (sisuforlag.se)

Bok

Gruppdynamik inom idrott

“Gruppdynamik inom idrott – nycklar till världens bästa lag”

Med exempel från både forskning och praktik beskriver författarna Magnus Lindwall, Urban Johnson och Pär Rylander olika perspektiv som påverkar gruppdynamik. I denna nya upplaga har exempelvis ett nytt avsnitt kring motivation lagts till samt nya modeller om gruppens effektivitet. Författarna vill ge läsaren en forskningsgrund att stå på och betonar att gruppdynamik är värdefullt inom elit- och motionsidrott samt inom individuella idrotter och lagidrotter. Förutom att rikta sig till tränare och utövare inom idrott är boken även framtagen för att kunna användas som kurslitteratur vid universitet och i tränarutbildningar. Författarna hoppas också kunna ge kunskap till idrottsjournalister och lärare i idrott och hälsa.

Gruppdynamik inom idrott – nycklar till världens bästa lag – Sisu Förlag (sisuforlag.se) 

Den här artikeln är låst

Registrera dig som medlem och betala medlemsavgiften för att få tillgång till våra låsta artiklar!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.