Tre SIPF-ordföranden om dåtid, nutid och framtid

Från starten av SIPF för nu 20 år sedan har föreningen haft sex ordföranden. För att få en inblick i utvecklingen av föreningens arbete har vi kontaktat två av våra tidigare ordföranden, Göran Kenttä och Mikael Wallsbeck, samt sittande Ulrika Billme. Dessa tre har fått berätta om sitt engagemang i föreningen, vad fokus för föreningen har varit/är under deras tid som ordförande och hur de ser på SIPF:s framtid. 

Skribent: Ellinor Klockare [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ]

Under Görans tid som ordförande, 2003–2006, var fokus inom föreningen på årskonferensen, medlemstidningen FLOW, samt årsboken. Göran berättar att han var “mån om att kärnverksamheten skulle spegla forskning, utbildning och tillämpning”. Spridning av kunskap om idrottspsykologi var även en viktig del under Mikaels ordförandeskap, 2013–2016. Medlemmarna var i fortsatt fokus och Mikael berättar att de arbetade mycket med att “skapa ett ökat värde för medlemmarna i föreningen. Vad får jag ut av att vara med i SIPF?” Även tydliggörande av behovet av idrottspsykologi i Sverige var ett mål för Mikael och hans styrelsekollegors arbete. När sedan Ulrika blev ordförande, 2018, har fokus fortsatt att vara på medlemmarna. Denna gång på att öka medlemmarnas engagemang i föreningen, genom att olika arbetsgrupper har skapats. Föreningens sätt att arbeta organisatoriskt har setts över samt dess interna processer däribland har en varumärkesplattform tagits fram, berättar Ulrika. Hon lyfter vidare fram att styrelsen har arbetat med att skapa “ökad aktivitet i sociala medier och mer medlemsdialog” samt att nå ut mer till studenter. En vetenskaplig referensgrupp har också tagits fram bestående av forskare, som kan “bistå vid olika frågor”, fortsätter Ulrika. Under hennes tid har medlemstidningen FLOW, som du har här framför dig, även övergått från pappersdistribuering till digital version.

Alla tre har förutom ordförandeskapet även haft andra poster och uppdrag i föreningen, så som vice ordförande, styrelseledamot samt ansvarig för SIPF-träffar. För Ulrika betyder SIPF “ett sätt att vidareutvecklas, få fortbildning och träffa andra att diskutera idrottspsykologi med”. För alla tre ordförandena har speciellt konferenserna betytt mycket. Göran berättar hur han tidigt började engagera sig i konferensverksamheten. På frågan om varför han blev medlem i SIPF ger Göran det tydliga svaret: “För att engagera mig i utveckling av svensk idrottspsykologi inom spåren forskning, undervisning och tillämpning.” Ulrika och Mikael blev medlemmar i SIPF under tiden som idrottspsykologistudenter. “SIPF var den första kontakt som hjälpte mig som student att komma ut och träffa andra kollegor” berättar Mikael. För Mikael har SIPF blivit en drivkraft för fortsatt arbete. Han konstaterar följande: “det stärker min tro att det går att arbeta med idrottspsykologi!”

Angående SIPF:s framtid ser Göran en positiv utveckling inom idrottspsykologi, både i Sverige och i övriga världen, där området får mer uppmärksamhet. “SIPF har goda förutsättningar att bidra till fortsatt utveckling. Det finns behov av en nationell organisation som arbetar med att dela och sprida erfarenhet och kunskap […] samt skapa vitala mötesplatser” menar Göran. Ulrika och Mikael vill också se att föreningen fortsätter diskutera och problematisera idrottspsykologi. “Att lyfta det vi vill och inte det vi bör” förklarar Mikael. Erfarenhetsutbytet som föreningen möjliggör ser de alla som en viktig del även för framtiden. SIPF ska “vara en plattform för diskussion, där forskning och tillämpning möts” samt “sprida kunskap” poängterar Ulrika när hon funderar kring föreningens fortsatta arbete. Hon tror även på mer modernisering i framtiden då SIPF är en “lärande organisation som gärna provar nytt”. “Det blir häftigt att titta tillbaka igen 20 år från nu, när föreningen fyller 40!” avslutar Ulrika.

[/ihc-hide-content]

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.