Värdet av självreflektion för att hålla över tid!

Ett utvecklingsprojekt om hållbart ledarskap med tränare vid Riksidrottsgymnasier i friidrott

Jobbet som coach på elitnivå innebär i regel höga krav, många resdagar, få semesterdagar och ett arbete där arbetstiden oftast saknar gränser, vilket förutsätter ett stort engagemang. 

Skribent: Karin Hägglund

Svenska friidrottsförbundet i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och Linnéuniversitet har genomfört ett projekt 2016-2017 med syfte att främja ett hållbart ledarskap inom elitidrotten. En central del i projektet har fokuserat på självreflektion, positivt tänkande samt återhämtning och balans i livet.

friidrottstränaren Mattias Jons som coachar på junior-SM i Växjö då Rebecka Samuelsson tävlade i viktkastning.

Hållbart ledarskap i SMS-format

I projektet ingick nio coacher som arbetar som lärare och tränare på tre olika Riksidrottsgymnasier i friidrott. Under två åtta-veckors perioder genomfördes dagliga respektive veckovisa reflektioner via SMS där de ombads att skatta humör och energi på en skala ett till tio och även att ange ”highlight för dagen/veckan. Efter respektive åtta-veckors period genomfördes fokusgruppsintervjuer med coacherna med syfte att följa upp vad SMS-dagboken bidragit med utifrån olika teman. Svarsfrekvensen är hundra procent. 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ]

Resultat 

Samtliga coacher uttryckte att SMS-dagboken varit värdefull. Coacherna har, under dessa två reflektionsperioder, mera medvetet reflekterat över det som ger och tar energi. Att skriva ner en kort reflektion har skapat ett mervärde i jämförelse med att endast reflektera i tanken. 

”Men att få den stunden att tänka efter och komma underfund med sig själv, en massa saker som jag har satt igång”.

 

Att beskriva highlights i livet – positivt tänkande

Coacherna beskriver betydelsen av att skriva ner highlights, vilket upplevts

som ett sätt att träna sig i att se det positiva i vardagen. Det har även bidragit till att uppmärksamma coacherna på hur de värdesätter olika delar i livet och att highlights i vardagen kan vara medaljer och topprestationer likväl som att krama om sitt barn eller dricka kaffe i solen.

”Tänka på kvällen – vad var härligast idag? Det gillade jag.”

Återhämtning och balans i livet och primära återhämtningsstrategier

Inom ramen för ett hållbart ledarskap är återhämtning och balans i livet ett

centralt tema och individer tenderar att ha olika strategier för återhämtning. De vanligaste strategierna i gruppen var att läsa böcker, egen träning, lyssna på podcasts, egen tid, fjällvandring och stänga av telefonen. SMS-dagboken har bidragit till reflektion kring vikten av den egna återhämtningen.

”Men det är ju en reflektion som jag har utifrån det här också. Jag har ju alldeles för lite återhämtning i mitt liv.”

Vikten av återkoppling

I den dagliga SMS-dagboken fick coacherna veckovis återkoppling via mejl. Coacherna framhåller att det var en del av projektet som skapade ett mervärde och incitament att fortsätta svara.

”..när du skickade ut olika reflektioner har jag läst igenom dem och liksom då har jag tänkt att jag att det här ska jag jobba mer med. ”

Efter 16 veckor av självreflektion

Samtliga coacher är överens om att SMS-dagboken har bidragit till ökad självreflektion. Det har lett till positiva förändringar både inom arbets- och privatlivet samt skapat en bättre balans däremellan.

”Den här processen har hjälpt mig att hantera en svår situation på ett bättre sätt, att kunna fokusera på det positiva och släppa det jag inte kan påverka.”

Diskussionerna i fokusgruppsdiskussionerna visar att det har ökat självreflektionen och självmedvetenheten hos deltagarna. Detta är två centrala begrepp för att hålla över lång tid som coach. Reflektionen har skapat ett utrymme att stanna upp och tänka över var man är idag och var man vill nå. Flera av dem uttrycker att de idag är bättre på att prioritera och kunna säga nej till vissa saker för att kunna behålla fokus på huvuduppdraget. Med en ökad självreflektion och självmedvetenhet ökar förmågan att förstå andra och hantera de upp- och nergångar som livet innebär för både coacher och aktiva. Att dela med sig och kunna be om hjälp i en arbetsgrupp kräver tillit och det är en process att bygga upp.

Inom elitidrotten finns ofta en kultur att man ska klara sig själv och att be om hjälp kan ses som ett tecken på svaghet istället för att se att det kan behövas mod för att be om hjälp. Coacherna berättar att projektet skapat en större förståelse för varandra genom de samtal fokusgruppsintervjuerna öppnat upp för, vilket bidrar till ett bättre arbetsklimat. Idag hjälper de varandra och arbetar som ett team gentemot de aktiva i större utsträckning än tidigare.

” Vi har aldrig haft det här djupet i ett samtal någonsin”.

 ”Vi påminner varandra om det hållbara ledarskapet”.

”Det gör det lättare att jobba ihop”.

Personlig reflektion

Det har varit ett spännande projekt att få följa elitcoacher både på daglig och veckobasis. Jag har lärt mig mycket, av SMS-dagboken och även av att ta del av ytterligare reflektioner om hållbart ledarskap under fokusgruppsintervjuerna. Jag är tacksam för det goda samarbetet med Göran Kenttä (Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm) och Mats Glemne (Linnéuniversitet) där vi tillsammans har ansvarat för projektet.  

Karin Hägglund

[/ihc-hide-content]

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.