Idrottspsykologi i världen, Sport Psychology Council (SPC)

Sport Psychology Council (SPC) är ett nätverk som arbetar för att främja idrottspsykologi runt om i världen. På förstasidan på deras hemsida finns en världskarta med länkar till olika idrottspsykologiska föreningar och varje år sammanställer SPC en rapport över föreningarna. Rapporten är inte heltäckande men ger en intressant inblick i föreningsarbete från olika länder. Vi sammanfattar rapporten här och lyfter likheter, skillnader samt nya idéer och initiativ bland föreningarna.

Text: Ellinor Klockare

I SPC:s rapport för 2020 återfinns 20 föreningar som har skickat in bidrag: 5 från Europa (däribland SIPF), 5 från Nordamerika, 4 från Asien och 6 internationella. De flesta är likt SIPF en egen idrottspsykologisk förening, medan några består av bredare organisationer där idrottspsykologi ingår som en del, exempelvis British Association of Sport and Exercise Sciences. Föreningarnas inriktning av det idrottspsykologiska arbetet skiljer sig också något åt. Här har vi bland annat Japan Sport Council som arbetar med allt ifrån skolbarns hälsa till olympier medan andra föreningar riktar in sig på en idrott, exempelvis Professional Baseball Performance Psychology Group i USA. Bland föreningarna finns också Women Sport International som arbetar för att främja kvinnor inom idrott, där de bland annat skapar utbildningsmaterial samt årligen håller i workshops vid FN-konferenser. Likt SIPF är de flesta föreningarna öppna för forskare, studenter och idrottspsykologer samt allmänt för personer med ett idrottspsykologiskt intresse. 

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ]

Under 2020 har virtuella konferenser varit en av huvudaktiviteterna för många av föreningarna då läget i världen krävde nya lösningar för att ses. För Iberoamerican Society of Sport Psychology var strategier kring hantering av situationen med covid-19 fokus då de samlades virtuellt och deltagarna fick då lyssna till specialister från 12 medlemsländer ur föreningen. Även att nå ut mer i sociala medier har varit ett återkommande arbetsområde bland föreningarna där amerikanska Association for Applied Sport Psychology startade en podcast på temat “forskning till praktik”. I SIPFs lägesrapport lyftes vår konferens i november upp samt hur vi arbetar med sociala medier där vi har gästskribenter (idrottare, forskare, idrottspsykologer med flera) som tar över vårt instagramkonto en vecka.

Många föreningar har också peer review tidskrifter såsom International Society of Sport Psychology som har hand om “International Journal of Sport and Exercise Psychology” med sex nummer per år. European Federation of Sport Psychology ger också ut sex nummer per år av sin tidskrift “Psychology of Sport and Exercise”. Den europeiska föreningen har även certifiering av idrottspsykologer likt Japanese Society of Sport Psychology som sedan 20 år tillbaka stödjer ett certifieringsprogram för idrottspsykologer. Bland andra aktiviteter nämns utmärkelser, som exempelvis pris till bästa doktorsavhandling som German Association of Sport Psychology ger ut vartannat år. De bästa studentuppsatserna uppmärksammas också av Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology där vinnarna får presentera sin forskning på föreningens kommande konferens.

Bland nya initiativ ser vi Association for Applied Sport Psychology som under 2020 anordnade virtuella fikaraster där medlemmarna, förutom att träffas, fick möjlighet att diskutera utmaningar men också tips med hemarbete samt strategier för eget välmående. Föreningen anordnade även webbseminarier öppna för allmänheten samt organiserade gruppdiskussioner kring rättvisefrågor kopplade till etnicitet. Även North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity startade en seminarieserie för sina medlemmar kring öppen och reproducerbar forskning samt tillsatte en arbetsgrupp för att öka arbetet kring jämlikhet och social rättvisa inom föreningen. 

Ett annat initiativ som American Psychological Association Society for Sport, Exercise & Performance Psychology började med under 2020 var ett mentorsprogram där personer i början av sin yrkesverksamma karriär parades ihop med mer erfarna yrkesverksamma idrottspsykologiska rådgivare. Föreningen anordnade även ett lopp på 5 kilometer för promenad eller löpning, för 42:a året i rad, i samband med sin konferens. Under 2020 blev det ett virtuellt lopp som deltagarna fick göra på hemmaplan under någon av konferensdagarna. Kanske är temadiskussioner kring aktuella samhällsfrågor och jämlikhet samt mer identifiering av utmaningar kring dessa ämnen i vår förening såväl som zoom-fika och ett lopp något för SIPF framöver? 

[/ihc-hide-content]

För mer information: Sport Psychology Council

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.