Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP)

I en intervju med FLOW berättar Peter Elsborg om den nystartade vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP). Han är chefredaktör för motionspsykologidelen och delger vilka som ligger bakom tidskriften, hur den har utvecklats samt dess syfte. Han berättar även om hur hans drömmanus till tidskriften skulle se ut. 

Skribent: Emil Andersson

Dansken Peter Elsborg har en postdoktoral forskningstjänst vid Center för Klinisk Forskning och Förebyggelse samt vid Steno Diabetes Center i Danmark. Hans forskarintresse rör motivationsperspektivet i fysisk aktivitet och idrottsdeltagande speciellt för barn och ungdomar. Mer specifikt forskar han om paraplybegreppet Physical Literacy, som förenklat kan beskrivas som individers förutsättningar till att engagera sig i fysisk aktivitet. Peter var tidigare med i styrelsen för DIFO – Dansk idrottspsykologisk Forum i fyra år. DIFO är danska motsvarigheten till SIPF och arrangerar årligen seminarium, står bakom SJSEP samt tillhandahåller ett forum där likasinnade kan utbyta tankar och idéer.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ]

Peter beskriver att skandinaviska länder är en särskild kontext för idrott- och motionspsykologi med tanke på den skandinaviska välfärdsmodellen som ger andra levnads- och idrottsförutsättningar än många andra länder. Övriga länder tenderar att fokusera främst på prestation medan det finns en stark tradition i skandinaviska länder att även fokusera på miljön runt om idrottaren samt att ha ett holistiskt synsätt där idrottaren har ett liv utanför idrotten. DIFO startade således SJSEP för att tillgodose ett utlopp för skandinavisk forskning, som förhoppningsvis också kan inspirera resten av världen. DIFO ville även skapa en tidskrift där tillämpare kan skriva och dela med sig av sina förhållningssätt till idrottspsykologi samt promotion av fysisk aktivitet. SJSEP är en öppen tidskrift vilket betyder att vem som helst kan gå in och läsa artiklarna kostnadsfritt.

SJSEP har nyligen nu i år bytt struktur och redaktion för att göra tidskriften mer professionell. Innan var det bara tre stycken i redaktionen i form av Peter, Johan Wikman och Knud Ryom. Numera är det sex stycken i redaktionen med en chefredaktör för idrottspsykologidelen (Kristoffer Henriksen) och en för motionspsykologidelen (Peter). Nuvarande redaktion är en skara erfarna praktiker och forskare med goda kontaktnät, vilket underlättar granskningsprocessen för att hitta relevanta personer som granskar manusen som kommer in. Detta kommer troligen göra processen smidigare, snabbare och med större kvalitet, berättar Peter. En ytterligare ändring är att tidskriften nu även har en speciell sektion för masterstudenter, där de får skicka in sina uppsatser med chans att få sin uppsats publicerad och vinna ett pris. Avsikten med detta är att få fram fler unga forskare och ge dem erfarenhet om hur granskningsprocessen går till utan en allt för kritisk granskning. Till skillnad från tidigare volymer kommer uppdelningen av forskarstudier och tillämpade studier inte vara lika tydlig i kommande volymer av SJSEP.

Hittills har den relativt nya tidskriften gett ut två volymer, den första var speciell eftersom bara tidigare ordföranden för DIFO bjöds in att skriva. Den senaste volymen var första där de publicerade manus skickats in till dem. Syftet med SJSEP är att samla och sprida kunskap och erfarenhet till forskare, tillämpare, tränare och andra intresserade av idrotts- och motionspsykologi. Målet är att ge ut tidskriften en gång om året och hittills har det redan kommit in fler manus än förra året, från både Danmark, Sverige och Norge. Peter är något förvånad över att de fått in många olika forskningsämnen, några av de stora ämnena som finns att läsa om i SJSEP är bland annat talangutvecklingsmiljö och dubbla karriärer. En trend i forskarvärlden inom hans eget forskningsområde är att det överlag skrivs mycket artiklar om motivationsklimat och hur det bidrar till att barn och unga stannar kvar respektive slutar idrotta samt vilken roll tränaren har för motivationsklimatet.

Avslutningsvis får Peter frågan om han har något drömmanus som han vill få in till tidskriften. Svaret blir att han personligen vill ha fler artiklar kring motionspsykologi, exempelvis vad personer har för motiv till att motionera och vilka psykologiska fördelar det finns med motion och idrott. Om det publiceras några artiklar om detta återstår att se, i nästa volym av SJSEP

[/ihc-hide-content]

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.