Mitt FEPSAC-äventyr i Padova

Jag sitter här mitt i en korsning av kanaler i Venedig och reflekterar tillbaka på en fantastisk vecka. Jag reste till Padova för att representera SIPF och genomföra en presentation kring den varumärkesplattform och den visuella profil som vi har utvecklat inom föreningen under de senaste 5 åren. En varumärkesplattform kan liknas vid föreningens grundläggande värderingar, vad vi vill vara bäst på och vad vår vision är. En visuell profil är det utseende på typsnitt, logga och de mallar vi använder för att kommunicera. Det har varit en lång resa där många har varit med och bidragit till att ta oss till dit vi är idag. Jag vill särskilt göra en ”shout out” till Magnus Winter som satte igång hela projektet 2017.

TEXT: Arne Edvardsson

Vid denna kanalkorsning i Venedig satt jag och skrev det första utkastet på föreliggande artikel.

Om varumärkesplattformen

Arbetet inleddes med en online-enkät där vi fick in 64 enkätsvar och genomförde 6 stycken djupintervjuer med individer som vi bedömde var representativa för vår målgrupp. Det framkom mycket intressant information där föreningen fick både ris och ros. Intresset för föreningen hade dalat under några år och vi insåg att något behövde göras. Det som var tydligt var att få personer kände till oss och att det var svårt för nya potentiella medlemmar att se vilken nytta medlemskapet bidrog med.

Arne presenterar på FEPSAC-konferensen om den 5 år långa rebranding process som föreningen gått igenom.

Utifrån den data vi samlat in tog vi fram en första version av en varumärkesplattformen. Denna version reviderades därefter flera gånger. Vi bad om att få in input från flera viktiga personer inom svensk idrottspsykologi som t.ex. Göran Kenttä och Urban Johnson. Vi har kontinuerligt tillämpat utvecklingsarbete under resans gång. Strategiska beslut som att t.ex. starta ett ”instagram take over konto”, flytta FLOW online och genomföra digitala konferenser har alla sin grund i varumärkesplattformen. 

Förra året upplevde vi att vi var trygga med varumärkesplattformen och vi gav då vår designer Andreas Äijä uppdraget att ta fram en visuell profil som går i riktlinje med plattformen. Andreas gjorde ett kanonjobb där han verkligen lyckades ge föreningen en mer professionell, internationell och modern look. Ni kan se resultatet på vår hemsida och sättet vi kommunicerar ut information inför konferenser.  

Min presentationen i Padova

Arne presenterar på FEPSAC konferensen.

Presentationen jag genomförde var baserad på lärdomar kring varumärkesplattformsarbetet (Se presentationens abstract här). De lärdomar som jag lyfte fram var:

  • ”Plan for the long game”
  • ”Build when you fly” 
  • ”Be resilient”

Att planera för ”the long game” är centralt när man sätter igång denna typ av projekt. Arbetet skulle kunna liknas vid en stafett där överlämningarna är centrala för att lyckas. Med ”Build when you fly” menar jag att vi inte hade råd med att vänta på att ta strategiska beslut. Vi har istället kontinuerligt genomfört förändringar och samlat in feedback på det vi gjort. Med ”Be resilient” så tänker jag tillbaka på Mustafa Sarkars föreläsning för SIPF 2017 (se en intervju om hans föreläsning här) där berättade han om vikten av att bygga resilienta organisationer. När du tar stora strategiska beslut i en förening så kommer du få vara beredd få kritik. Vi har i tider av kritik lutat oss mot referenser så som Chris Wagstaff (som det finns en intervju med här). [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”3,5,6,12,13,14,15,16″ ihc_mb_template=”1″ ] Wagstaff lyfte vikten av inte bara titta på psykologisk forskning när du arbetar med organisationer utan även ta hänsyn till sociologisk och management forskning. Ett exempel på en mangement litteratur vi har använt är artikeln skriven av Christensen, Kaufman och Shih (2008). Författarna menar att organisationer som inte investerar i utveckling kommer i längden att förtvina. Samtidigt, när en organisation genomför en förändring så behöver det inte nödvändigtvis få bra utslag direkt. I Padova använde jag metaforen med att lägga om sin serve i tennis. Ditt spel kanske till och med backar lite i början men spelar du ”The long game” kommer du vinna fördelar.

Några av åhörarna under presentationen var vår danska systerförening DIFO som representerades av ordföranden Astrid Becker-Larsen och deras nya digitalt ansvariga Kristina Pfeffer. De blev inspirerade av upplägget och kommer att själva påbörja ett liknande arbete inom DIFO! 

Andra uppdrag för SIPF under resan

Arne och den nya FEPSAC presidenten Maurizo Bertollo

Jag representerade Sverige under General Assemblyn (ungefär som årsmöte). SIPF är gruppmedlem av FEPSAC vilket ger oss rösträtt att bestämma vilka som sitter med i FEPSAC-styrelsen. Mer om detta möte kan ni läsa i Karin Moeschs artikel i detta FLOW-nummer.

Ett tredje uppdrag jag hade för SIPF var att undersöka möjligheter att i framtiden genomföra FEPSAC-konferensen i Sverige. Den nya presidenten Maurizio Bertollo var väldigt uppmuntrande att få in en ansökan från SIPF tillsammans med svenska universitet/högskolor. Jag hade också ett möte med den tidigare FEPSAC-presidenten Roland Seiler från Schweiz på detta ämne. Han lovade att skicka mig den final report som han skrev efter förra FEPSAC-konferensen som hölls i Bern. Att involvera många studenter och att ha en fluktuerande växelkurs i åtanke var sådana saker han tyckte var särskilt viktigt att ha i åtanke.      

Trender under konferensen

Arne Edvardsson, Marurizo Bertollo, Leslie Podlog, Alessandro Quartiroli och Daniel Rähse

Jag upplevde att de två teman som stod ut under konferensen var kulturell och organisatorisk idrottspsykologi.

På temat kulturell idrottspsykologi gav Kensa Gunter en keynote-föreläsning. Hon trollband publiken och påminde närmast om en poet när hon hjälpte oss att se våra egna ”blind spots” och delade hur vi aktivt kan arbeta för att minska dem. Att vara påläst om olika idrottares kulturella förutsättningar är inte bara något som höjer kvalitén på den idrottspsykologiska service vi förmedlar, det är också vår etiska skyldighet. 

Det andra temat som jag upplevde återkom flitigt under konferensen var organisatorisk idrottspsykologi. Keynoten Camilla Knight var en av dem som lyfte perspektivet. Hon menar att man skulle arbeta på en organisatorisk nivå för att stärka föräldrars möjligheter att fungera som en positiv/stöttande kraft inom föreningar.

Summering

Den italienska idrottspsykologen Cristiana Conti och Arne Edvardsson

Det jag själv framförallt tar med mig från konferensen är alla möten och alla nya vänner jag har vunnit på denna konferens. Konferensen öppnade inte bara dörrarna till Padovas historiska universitet utan till hela världen. Jag hoppas få möjlighet att besöka många av mina nya vänner! 

Den närmast magiska stämning som uppstod i Padova hoppas jag kommer kunna vara med och återskapas på vår kommande vårkonferens den 25- 26 mars 2023 på Bosön. Temat kommer då vara psykologisk trygghet. Jag och Göran Kenttä höll ögonen öppna under konferensen för att se om det var några föreläsare vi kan värva till SIPF-konferensen.

Vi i SIPF kommer fortsätta att spela ”The long game” och fortsätta att stärka SIPFs position som ”Mötesplatsen för idrottspsykologi”. Nästa FEPSAC-konferens kommer vara i Innsbruck 2024. Jag hoppas denna text har inspirerat dig till att vara med då!

[/ihc-hide-content]

Referens:

Christensen, C., Kaufman, S., & Shih, W. (2008). Innovation killers: How financial tools destroy your capacity to do new things. Harvard Business Review, 86(1), 98-137.

Stort tack till SIPF för möjligheten att åka på denna resa!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.