Fem snabba frågor till doktoranden Lis Johles från Karlstads universitet

Vad är det övergripande syftet med din doktorsavhandling? 

Att öka min kunskap inom området medveten närvaro och psykologisk flexibilitet bland elitidrottare. Psykologisk flexibilitet är att kunna handla ändamålsenligt i linje med sina värderingar, i närvaro av jobbiga tankar, ångest och/eller smärta.

Vilka är de mest spännande/överraskande fynden du sett hittills?

Att elitidrottande juniorer sover bra och har låga ångestnivåer.

Vad hoppas du kunna bidra med? 

Att sprida kunskap om hur psykologisk flexibilitet kan mätas bland elitidrottare. Att förfina tillämpbara metoder som kan vidmakthålla psykisk hälsa bland elitidrottare. 

Vilka är de största utmaningarna du har stött på?

Att exponera mig för den akademiska världens byråkrati och att träna på det vetenskapliga språket.

Varför ville du doktorera?

Det ligger i min värderade riktning att gödsla min kreativitet och att prova nya beteenden. Jag vill sprida kunskap om metoder som kan användas i idrottsliga kontexter. Metoder som t.ex. olika mindfulness övningar, andningsövningar och avslappningsövningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.