Self-compassion i ett nötskal! 

Att prestera och samtidigt visa omtanke med sig själv är inte alltid lätt. Kan idrottare och tränare lära sig något från forskningen inom self-compassion? 

Self-compassion, eller självmedkänsla som det ofta översätts till på svenska, är ett koncept som har börjat generera intresse inom idrotten. Kortfattat beskriver den amerikanska forskaren Kristin Neff som kontextualiserat begreppet på följande vis:

Self-compassion innebär att vi ger oss själva samma vänlighet och omtanke som vi ger till en bra vän.

Text: Karin Hägglund

Ett förtydligande: Det finns olika tankar gällande den svenska översättningen självmedkänsla. Täcker ordet verkligen in samma bredd som det engelska ordet self-compassion? Utan att värdera något som rätt eller fel, har SIPF valt att använda ordet self-compassion i samband med vårkonferensen 2019. Jag kommer även använda de engelska orden för att beskriva de tre delar som self-compassion vilar på. Enligt Neff (2003) består self-compassion av följande delar:

Self-kindness; att vara snäll och förstående gentemot sig själv istället för att vara fördömande och självkritisk.

Common humanity; förmågan att kunna se egna upplevelser och erfarenheter som en del av ett delat mänskligt tillstånd istället för att isolera sig. 

Mindfulness; att ha ett balanserat och medvetet förhållningssätt till sina tankar. Att tillåta sig att ”vara” med smärtsamma känslor precis som de är, det vill säga att kunna notera tankar och känslor utan att värdera dem eller överidentifiera sig med dem. 

Den här artikeln är låst

Registrera dig som medlem och betala medlemsavgiften för att få tillgång till våra låsta artiklar!

Referenser

Ferguson, L. J., Kowalski, K. C., Mack, D. E., & Sabiston, C. M. (2014). Exploring self-compassion and eudaimonic well-being in young women athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 36(2), 203–216.

Ferguson, L. J., Kowalski, K. C., Mack, D. E., & Sabiston, C. M. (2015). Self-compassion and eudaimonic well-being during emotionally difficult times in sport. Journal of Happiness Studies, 16(5), 1263–1280.

Mosewich, A. D., Crocker, P. R., Kowalski, K. C., & DeLongis, A. (2013). Applying self-compassion in sport: An intervention with women athletes. Journal of Sport & Exercise Psychology, 35(5), 514–524.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.

Neff, K.D., Hseih, Y., Dejitthiraty, K. (2005). Self-compassion, achievment goals, and coping with academic failure. Self and Identity 4, 263-287

Rodriguez M. & Ebbeck V. (2015) Implementing Self-compassion strategies with female college gymnasts. Journal of Sport Psychology in Action, 6 (1), 44-53.

Sutherland, L. M., Kowalski, K. C., Ferguson, L. J., Sabiston, C. M., Sedgwick, W. A.,  

Zessin, U., Dickhauser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self-compassion and well-being. A meta -analysis. Applied Psychology: Health and Well-being 7 (3) 340-364

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.