Forskningssammanställning

Att bygga och utveckla effektiva ledarteam 

Från augusti 2016 till december 2018 genomförde jag tillsammans med Göran Kenttä ett forskningsprojekt på förbundskapten Janne Anderssons ledarteam. Forskningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Sport Psychology och beskrivs även i vår bok, ”Att bygga och utveckla effektiva ledarteam”. Den här artikeln är ett axplock från boken.  Text: Susanne Meckbach Att …

Att bygga och utveckla effektiva ledarteam  Läs mer »

Inkludering av unga med flyktingbakgrund i föreningsidrott

Hur får man alla att känna sig välkomna i idrotten och bli en del av laget? Och hur är det att komma in i svensk föreningsidrott om man har en annan kulturell bakgrund? För att belysa detta bjöd vi i FLOW-redaktionen in idrottsforskaren Peter Carlman som nedan berättar om sin forskning på området. Text: Peter …

Inkludering av unga med flyktingbakgrund i föreningsidrott Läs mer »

Vad händer i hjärnan vid fysisk aktivitet?

Kanske har du hört att koncentrationsförmågan ökar, minnet blir bättre eller kanske till och med att du blir smartare av att träna? Vad vet vi egentligen om vad som händer i hjärnan vid fysisk aktivitet? På Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm pågår forskningsprojektet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner och en av forskarna, Emerald Heiland, ger …

Vad händer i hjärnan vid fysisk aktivitet? Läs mer »

Från inaktivitet till elitidrott

Vi mår bra av fysisk aktivitet. En aktiv livsstil kan spela en avgörande roll för folkhälsan, samtidigt som den träning elitidrottare bedriver skulle se mycket annorlunda ut om målet var rena hälsovinster, och inte prestation. Men även för de som inte tränar för prestation, kan anledningen till att vi tränar, ibland vara långt ifrån hälsosam. …

Från inaktivitet till elitidrott Läs mer »

Self-compassion i ett nötskal! 

Att prestera och samtidigt visa omtanke med sig själv är inte alltid lätt. Kan idrottare och tränare lära sig något från forskningen inom self-compassion?  Self-compassion, eller självmedkänsla som det ofta översätts till på svenska, är ett koncept som har börjat generera intresse inom idrotten. Kortfattat beskriver den amerikanska forskaren Kristin Neff som kontextualiserat begreppet på …

Self-compassion i ett nötskal!  Läs mer »

Self-Compassion i idrott – en väg till både hälsa och prestation? Vad säger forskningen?

Deltagande i elitidrott är förenat med höga nivåer av fysiologiska såväl som psykologiska utmaningar. En av de frekvent förekommande psykologiska utmaningen för idrottaren är att hantera potentiella stressorer.(1) Ett misslyckande med att hantera till dessa stressorer kan leda till höga nivåer av stress responser. Dessa responser kan, i sin tur, ha negativ inverkan på idrottarens …

Self-Compassion i idrott – en väg till både hälsa och prestation? Vad säger forskningen? Läs mer »

Grit och resiliens inom idrott?

Denna artikel tar upp två områden kopplat till psykologi och prestation. Grit med definitionen, Perseverance and passion for long-term goals (Duckworth 2007) och resiliens i betydelsen återhämtningsförmåga, förmåga att klara svåra omständigheter eller påfrestningar. Båda viktiga egenskaper för att klara av de många år av träning som krävs för att lyckas på elitnivå inom en …

Grit och resiliens inom idrott? Läs mer »

Idrottspsykologi i världen, Sport Psychology Council (SPC)

Sport Psychology Council (SPC) är ett nätverk som arbetar för att främja idrottspsykologi runt om i världen. På förstasidan på deras hemsida finns en världskarta med länkar till olika idrottspsykologiska föreningar och varje år sammanställer SPC en rapport över föreningarna. Rapporten är inte heltäckande men ger en intressant inblick i föreningsarbete från olika länder. Vi …

Idrottspsykologi i världen, Sport Psychology Council (SPC) Läs mer »

Idrottspsykologi och jämställdhet

För 20 år sedan, i september 2001, disputerade jag i pedagogik på en avhandling med titeln Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Den handlade om könsnormer inom idrott, eller närmare bestämt om hur könsnormer kom till uttryck i den svenska idrottsrörelsens jämställdhetsarbete från 1970-talet till 1990-talet. Text: Håkan Larsson ”Jämställdhet” var …

Idrottspsykologi och jämställdhet Läs mer »